Niurnbergo procesas: prieš 75 metus prasidėjo teismas prieš nacius

(atnaujinta 11:45 2020.11.20)
 • Нюрнбергский процесс
 • На Нюрнбергском процессе
 • Здание Нюрнбергского Дворца юстиции
 • На Нюрнбергском процессе выступает главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко
 • Военный фотокорреспондент Евгений Халдей на Нюрнбергском процессе
 • Герман Геринг, адмирал Карл Дениц, адмирал Эрик Редер, Рудольф Гесс, Бальдур фон Ширах и Иоахим фон Риббентроп на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса
 • В зале суда Нюрнбергского процесса
 • Нюрнбергский процесс. Офицеры армии США с собранными доказательствами
 • Обвиняемые на Нюрнбергском процессе по военным преступлениям
 • Члены Международного военного трибунала от СССР подполковник Александр Волчков и генерал-майор юстиции Иона Никитченко в зале заседания в ходе Нюрнбергского процесса
 • В зале суда Нюрнбергского процесса
 • Представитель американского военного трибунала на Нюрнбергском процессе Томас Додд с препарированной человеческой головой
 • Материалы об зверствах в Керчи стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе
 • Рудольф Гесс и Герман Геринг
 • Подсудимый Гесс, Нюрнбергский процесс
 • Генералы Йодль и Кейтель в столовой суда
 • Обвиняемые слушают часть приговора во Дворце правосудия во время Нюрнбергского процесса
 • Корреспонденты на Нюрнбергском процессе
 • Тюрьма Нюрнберга
 • Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в здании Нюрнбергской тюрьмы
Istorijos teismas Niurnbergo procese prasidėjo 1945 metų lapkričio 20 dieną ir truko beveik metus, sukuręs teismingumo precedentą tarp aukštų valstybės valdininkų tarptautiniame teisme

Tarptautinis karo tribunolas Niurnberge (Vokietija) buvo įkurtas TSRS, JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos iniciatyva, kad ištirtų nacistinės Vokietijos vadovybės nusikaltimus. Prie šios iniciatyvos prisijungė dar 19 šalių — Antihitlerinės koalicijos narės.

Niurnbergo procesas, dažnai vadinamas "Istorijos teismu", prasidėjo 1945 metų lapkričio 20 dieną ir truko beveik metus — iki 1946 metų ​​spalio 1 dienos. Prieš tribunolą pasirodė 24 kaltinamieji, kurie buvo aukščiausios nacistinės Vokietijos vadovybės dalis. Visi 403 teismo posėdžiai buvo atviri. Jo darbą plačiai nušvietė pasaulio spauda, buvo vykdoma tiesioginė transliacija.

Vyriausiuoju teisėju buvo paskirtas Didžiosios Britanijos atstovas lordas Džefris Lorensas. Iš TSRS tribunolo nariu buvo patvirtintas Tarybų Sąjungos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pavaduotojas Ionas Nikitčenka, iš JAV — buvęs šalies generalinis prokuroras Frensis Bidlas, iš Prancūzijos — baudžiamosios teisės profesorius Anris Donedjė de Vabras.

Kiekviena iš keturių šalių į teismą pasiuntė savo pagrindinius kaltintojus, jų pavaduotojus ir padėjėjus, kurie buvo atsakingi už pagrindinių nacių nusikaltėlių veikų tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn. Procesas buvo pagrįstas visų tribunole atstovaujamų valstybių procesinių tvarkų deriniu. Sprendimai buvo priimami balsų dauguma.

Pasaulį sukrėtė proceso metu išsakyti faktai apie žiaurius eksperimentus su žmonėmis, apie masinį specialių preparatų naudojimą žudymui, apie vadinamuosius dujinius furgonus, apie galingas deginimo krosnis, be perstojo veikiančias dieną ir naktį. Sovietų prokuratūra teisėjams perdavė perdirbtos žmogaus odos ir muilo, pagaminto iš žmogaus kūno, mėginius. Sunkiai suvokdami, kas vyko, teisėjai ėmė įtarinėti sovietų teisininkus perdėjimu: taigi teisėjas Parkeris negalėjo patikėti, kad sargybiniai šaudė vaikus koncentracijos stovyklose. Po 45 minučių chronikos iš stovyklų peržiūros Parkeris tris dienas išgulėjo lovoje. Sovietų pusės pateiktas vaizdo įrašas išsklaidė abejones, kad istorijos apie vokiečių okupaciją Rytuose buvo perdėtos.

Iš tų, kurie buvo pripažinti kaltais dėl sunkių nusikaltimų pasauliui ir žmonijai, 12 kaltinamųjų buvo nuteisti mirties bausme pakariant: Geringas, Ribentropas, Keitelis, Kaltenbruneris, Rozenbergas, Frankas, Frikas, Štreicheris, Zaukelis, Zeisas-Inkvartas, Bormanas, Jodlis. Likusieji turėjo atlikti laisvės atėmimo bausmes iki gyvos galvos arba praleisti ilgus metus kalėjime. Teismas taip pat pripažino SD, gestapą, Vokietijos nacionalsocialistų partiją ir SS nusikalstamomis organizacijomis.

Mirties bausmės buvo įvykdytos 1946 metų ​​spalio 16-osios naktį Niurnbergo kalėjimo pastate. Geringas nusinuodijo kalėjime prieš pat egzekuciją.

Niurnbergo tribunolas sukūrė teismingumo precedentą tarp aukštų valstybės valdininkų tarptautiniame teisme.

 • Нюрнбергский процесс
  © Sputnik / Евгений Халдей

  Keturių valstybių vėliavos ant pastato, kuriame vyksta teismo posėdis. Tarptautinis karinis tribunolas Niurnberge (Vokietija) buvo įkurtas SSRS, JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos iniciatyva.

 • На Нюрнбергском процессе
  © AP Photo / STF

  Niurnbergo procesas, dažnai vadinamas "Istorijos teismu", prasidėjo 1945 metų lapkričio 20 dieną ir truko beveik metus — iki 1946 metų spalio 1 dienos.

 • Здание Нюрнбергского Дворца юстиции
  © Sputnik / Viktor Temin

  Niurnbergo teisingumo rūmų pastatas.

 • На Нюрнбергском процессе выступает главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко
  © Sputnik / Yevgeny Khaldei

  Niurnbergo procesas. Kalba pagrindinis kaltintojas iš SSRS Romanas Rudenka.

 • Военный фотокорреспондент Евгений Халдей на Нюрнбергском процессе
  © Sputnik

  Karinis fotokorespondentas Jevgenijus Рфдвуогы (kairėje). Visi 403 teismo posėdžiai buvo atviri. Jo darbas buvo plačiai nušviestas pasaulio spaudos ir buvo transliuojamas tiesiogiai.

 • Герман Геринг, адмирал Карл Дениц, адмирал Эрик Редер, Рудольф Гесс, Бальдур фон Ширах и Иоахим фон Риббентроп на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса
  © Photo : Public domain

  Teisiamųjų suole pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: reichsmaršalas, vyriausiasis Vokietijos karinių oro pajėgų vadas Hermanas Geringas, Hitlerio pavaduotojas nacių partijai vadovauti Rudolfas Hesas, nacių Vokietijos užsienio reikalų ministras Ioachimas fon Ribentropas, Vokietijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiosios vadovybės štabo viršininkas Vilgelmas Keitelis. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Trečiojo reicho laivyno admirolas Karlas Denicas, Karinio jūrų pajėgų vadas Erichas Rederis, Hitlerjugendo vadovas, Vienos gauleiteris Balduras fon Širachas, priverstinių darbo jėgos deportacijų į Reichą iš okupuotų teritorijų vadovas Fricas Zaukelis.

 • В зале суда Нюрнбергского процесса
  © Sputnik / Yevgeny Khaldei

  Proceso metu buvo surengti 403 atviri teismo posėdžiai, apklausti 116 liudytojų, išnagrynėta per 300 tūkstančių rašytinių parodymų ir apie 3 tūkstančius dokumentų, įskaitant kaltinimus nuotraukomis ir filmais (daugiausia Vokietijos ministerijų ir departamentų, Vermachto vyriausiosios vadovybės, Generalinio štabo, karinių koncernų ir bankų oficialūs dokumentai, medžiagos iš asmeninių archyvų).

 • Нюрнбергский процесс. Офицеры армии США с собранными доказательствами

  JAV kariuomenės pareigūnai su surinktais įrodymais.

 • Обвиняемые на Нюрнбергском процессе по военным преступлениям

  Kalitinamieji Niurnbergo karo nusikaltimų proceso metu. Iš kairės į dešinę: Germanas Geringas, admirolas Karlas Denicas, admirolas Erikas Rederis, Rudolfas Gesas, Balduras fon Širachas ir Ioachimas fon Ribentropas.

 • Члены Международного военного трибунала от СССР подполковник Александр Волчков и генерал-майор юстиции Иона Никитченко в зале заседания в ходе Нюрнбергского процесса
  © Sputnik / Viktor Kinelovskiy

  Tarptautinio karo tribunolo nariai iš TSRS pulkininkas leitenantas Aleksandras Volčkovas (kairėje) ir teisingumo generolas Iona Nikitčenka posėdžių salėje Niurnbergo proceso metu. 1945 metų gruodis. Vokietija.

 • В зале суда Нюрнбергского процесса
  © Sputnik / Yevgeny Khaldei

  Pasaulį sukrėtė proceso metu išsakyti faktai apie žiaurius eksperimentus su žmonėmis, apie masinį specialių preparatų naudojimą žudymui, apie vadinamuosius dujinius furgonus, apie galingas kremavimo krosnis, be perstojo veikiančias dieną ir naktį. Sunkiai suvokdami, kas įvyko, teisėjai ėmė įtarinėti sovietų teisininkus perdėjimais: taigi teisėjas Parkeris negalėjo patikėti, kad sargybiniai šaudė vaikus koncentracijos stovyklose. Po 45 minučių chronikos iš stovyklų peržiūros Parkeris tris dienas išbuvo lovoje.

 • Представитель американского военного трибунала на Нюрнбергском процессе Томас Додд с препарированной человеческой головой
  © Sputnik / Viktor Kinelovskiy

  Amerikos karo tribunolo atstovas Niurnbergo procese Tomasas Dodas su preparuota žmogaus galva.

 • Материалы об зверствах в Керчи стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе
  © Sputnik / Maks Alpert

  Niurnbergo teismo procese vienas iš kaltinimų fašizmui buvo medžiagos apie nacių žudynes Kerčėje.

 • Рудольф Гесс и Герман Геринг
  © AP Photo

  Rudolfas Hesas negalėjo nesijuokti viename iš teismo proceso etapų Niurnbergo teisingumo rūmuose 1945 metų lapkričio 30 dieną. Į jį žiūri Hermanas Geringas.

 • Подсудимый Гесс, Нюрнбергский процесс
  © Sputnik / Виктор Кинеловский

  Kaltinamasis Rudolfas Hesas, Hitlerio pavaduotojas, atsakingas už nacių partiją, perskaito tribunolui savo pareiškimą, kad jis nebesimuliuos beprotybės, kaip tai darė anksčiau. Hesas buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Vėliau dešiniosios Vokietijos pajėgos pakartotinai reikalavo jam atleisti, tačiau valstybės nugalėtojos atsisakė pakeisti bausmę. 1987 m. rugpjūčio 17 d. Hesas buvo rastas pasikoręs kalėjimo teritorijoje.

 • Генералы Йодль и Кейтель в столовой суда
  © Photo : Public domain

  Generolai Jodlis ir Keitelis teismo valgomajame.

 • Обвиняемые слушают часть приговора во Дворце правосудия во время Нюрнбергского процесса
  © AP Photo / Eddie Worth

  1946 m. rugsėjo 30 d. kaltinamieji išgirdo dalį nuosprendžio Teisingumo rūmuose Niurnbergo proceso metu.

 • Корреспонденты на Нюрнбергском процессе
  © AP Photo / B.I. Sanders

  Karo korespondentai 1946 m. spalio 1 d. skuba prie telefono, kad paskelbtų naujienas apie Istorijos teismo nuosprendį.

 • Тюрьма Нюрнберга
  © Photo : Public domain

  Niurnbergo kalėjimas. Kameros, kurias užėmė Geringas ir Hesas, buvo dešiniajame kampe. Kiekvieną teisiamąjį stebėjo atskiras sargybinis, kuris nuolat buvo prie durų.

 • Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в здании Нюрнбергской тюрьмы
  © AP Photo / Henry Burroughs

  Mirties bausmės buvo įvykdytos 1946 m. spalio 16 d. naktį Niurnbergo kalėjimo pastate. Geringas nusijuodijo kalėjime prieš pat savo egzekuciją. Bausmę įvykdė JAV seržantas Džonas Vudas.

Tegai:
naciai, Antrasis pasaulinis karas, Niurnbergo procesas
Dar šia tema
Hitleris palaimino Katynės tragediją: kas iš tikrųjų žudė lenkus?
Be senaties termino: kur slapstosi išlikę nacių nusikaltėliai
75-ieji Didžiosios pergalės metai: bendra atsakomybė už istoriją ir ateitį
Istorikas atskleidė, ką Hitleris norėjo pasiūlyti Anglijai prieš karą su TSRS
Aleksandras Bastrykinas: Vakaruose bandoma iš naujo įvertinti Niurnbergo tribunolą

Šventės karantino metu: Vilnius ruošiasi Kalėdoms ir Naujiesiems metams

(atnaujinta 12:44 2020.11.28)
 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
Paskutinę lapkričio savaitę sostinė pagrožėjo, daugelis Senamiesčio gatvių ir namų, nepaisant nieko, ruošiasi Kalėdoms. Žiūrėkite daugiau Sputnik Lietuva nuotraukų galerijoje

Dėl epidemiologinės situacijos savivaldybė ir projekto "Kalėdų sostinė" organizatoriai turėjo atšaukti tradicinius renginius ir muges. Todėl šiemet didžiausias dėmesys bus skiriamas šventiniams pasivaikščiojimams gražiai papuoštoje Lietuvos sostinėje. Miestą papuoš instaliacijos, kurias sukūrė daugybė menininkų ir aktyvistų.

 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Didmiesčio savivaldybė ėmė puošti miestą artėjančioms šventėms. Nuotraukoje: Prezidentūra.

 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Šiais metais dėl pandemijos teko atšaukti tradicinius kalėdinius renginius ir muges: 3D pasaką, Kalėdų traukinuką ir miestelį, taip pat Tarptautinę Kalėdų labdaros mugę.

 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Siekdama bent šiek tiek kompensuoti populiarių pramogų trūkumą, miesto valdžia nusprendė sostinėje iškabinti kuo daugiau šviečiančių dekoracijų.

 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Prekybos centras "Akropolis" ruošiasi šventėms pradžiuginti pirkėjus, kurių sumažėjo dėl pandemijos.

 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Pagrindinė eglutė įrengiama Vilniaus Katedros aikštėje, kiekvienais metais ji turi naują dizainą. Tai visuomet — paslaptis iki iškilmingo įžiebimo momento.

 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Vyriausybės pastatas taip pat papuoštas kalėdinėmis eglutėmis.

 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Dekoracijos papuoš ne tik Senamiestį ir centre. Šiais metais dizaineriai papuoš medžius Lukiškių aikštėje, Odminių skvero medžių lajas, Šventaragio slėnį, Vingio parko prieigas iš Čiurlionio gatvės pusės.

 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Šiemet Vilniaus savivaldybė pirmą kartą paskelbė šventinių gatvių projektavimo specialistų konkursą, kuriame rinkdamiesi nugalėtoją buvo atsižvelgta į visuomenės apklausos rezultatus.

 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Netrukus sostinėje vyks keli įmonių ir gyventojų konkursai, laimėtojai bus pakviesti papuošti įstaigas, ofisus, langus ir kartu su savivaldybe sukurti šventinę nuotaiką.

 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Šiemet konkurso organizatoriai žada įteikti dosnius prizus.

 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Šiuo metu Lietuvoje naujų koronaviruso atvejų skaičius per parą kelia nerimą. Per visą pandemijos laiką buvo užkrėsta daugiau nei 56 tūkst. gyventojų.

 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Visuotinis karantinas paskelbtas iki gruodžio 17 dienos imtinai.

 • Подготовка Вильнюса к Рождеству и Новому Году
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Kol kas nėra aišku, kokia bus epidemiologinė situacija iki švenčių, tačiau lietuviams tikrai teks stebėti eglučių įžiebimo ceremonijas per televiziją.

Tegai:
Vilnius, šventės, Naujieji metai, Kalėdos
Temos:
Linksmų Kalėdų!

"Karšti ir talentingi": patys seksualiausi 2020 metų vyrai pagal People

(atnaujinta 13:10 2020.11.26)
Šių metų vyrų patrauklumo standartas tapo vienu pagrindinių filmo "Juodoji pantera" veikėjų. Kokios kitos garsenybės yra jo "kaimynai" sąraše — Sputnik Lietuva nuotraukose

Kiekvienais metais žurnalas "People" sudaro pačių "seksualiausių dabar gyvenančių vyrų" sąrašą, o nugalėtojas paskelbiamas vyrų patrauklumo etalonu. Jis apibrėžiamas naudojant procedūrą, panašią į tą, kuri naudojama "Metų žmogui".

Nuo 2020 metų iš visų kada nors buvusių sąraše mirė Džonas Kenedis jaunesnysis, Šonas Koneris ir Patrikas Sveizas. Kenedis ir Deividas Bekhemas yra vieninteliai žmonės, nepriklausantys pramogų pasauliui, sulaukę tokio pripažinimo.

 • Aktorius Maiklas Džordanas, suvaidinęs vieną pagrindinių vaidmenų superherojų filme "Juodoji pantera". 2013 metais, kai vaidino Oskarą Grantą, "The Hollywood Reporter" pavadino Džordaną "jaunuoju Denzeliu Vašingtonu". Pasak "People", jis yra seksualiausias 2020 metų vyras.

 • Aktorius Krisas Evansas išgarsėjo savo vaidmeniu kaip kapitonas Amerika "Marvel" kino visatoje. Evansas taip pat vaidino ugninį žmogų "Fantastiškas ketvertas". Tačiau jo filmografijoje yra ne tik filmai apie superherojus. Aktorius vaidino filmuose "Sniego traukinys", "Apdovanotoji" ir "Ištraukti peiliai".

 • © Photo : Jax Media 2020

  Lukas Bravo yra prancūzų aktorius ir modelis, šiuo metu vaidinantis kartu su Lile Kolins "Netflix" romantinės komedijos seriale "Emili Paryžiuje".

 • Žmonių sąraše yra garsus aktorius, imtynininkas ir muzikantas Dveinas Džonsonas, dar žinomas slapyvardžiu "The Rock". Jis yra aštuonis kartus WWF/E čempionas, du kartus WCW čempionas, dukart WWF tarpžemyninis čempionas ir penkiskart WWF komandos čempionas. 2018 metų rugpjūčio mėnesį Džonsonas užėmė antrą vietą "Forbes" geriausiai apmokamų metų aktorių reitinge ir per metus uždirbo 124 mln.

 • Aktorius Paulas Mescalas yra dramos serialo "Normalūs žmonės" žvaigždė, pasakojanti apie pirmąją futbolo žvaigždės ir drovios gimnazistės meilę.

 • © AP Photo / Chris Pizzello / Invision

  Kolumbijos dainininkas Maluma, dainuojantis regetono žanre. Jo dainą "El Perdedor" YouTube peržiūrėjo daugiau nei milijardą kartų.

 • © Photo : HBO 2011-2019

  Čilės amerikiečių aktorius Pedro Pascal pasirodė tokiuose televizijos serialuose kaip "Bafi, vampyrų žudikė", "Gera žmona" ir "Mentalistas". Tačiau vaidmuo filme "Sostų karai" atnešė jam pasaulinę šlovę.

 • © AFP 2020 / Kevin Winter / Getty Images

  Amerikiečių aktorius, komikas ir televizijos prodiuseris Krisas Rokas pradėjo karjerą "stand-up" žanre, kur nevengė tyčiotis iš bet kokios lyties ir rasės žmonių. Jo darbą pastebėjo Edis Merfis ir jis padėjo įsiveržti į televizijos ekranus. Vaikystėje Krisas Rokas filmavosi TV seriale "Visi nekenčia Kriso", pasakojančiame apie sunkų žmonių, gyvenančių baisiausiose Niujorko vietovėse, gyvenimą.

 • Amerikiečių komikas, aktorius ir scenaristas Paulas Rudas yra žinomas kaip superherojaus Skoto Lango - Skruzdėliuko vaidmuo "Marvel" kino visatoje. Jo tėvai buvo žydų imigrantų, kurie persikėlė į JK iš Rusijos, Baltarusijos ir Lenkijos, palikuonys. Iš pradžių jo tėvo pavardė buvo Rudnitskij, tačiau prosenelis ją pakeitė į Radą.

 • © AFP 2020 / Valery Hache

  Džonas Deividas Vašingtonas yra amerikiečių futbolo žaidėjas, kino ir televizijos aktorius. Būdamas 28 metų jis patyrė traumą, po kurios turėjo pamiršti sportą. Pirmą kartą jis pasirodė filme "Malcolm X", kur jo tėvas atliko pagrindinį vaidmenį. 2018 metais jis vaidino filme "Juodasis Klansmanas". Už šį vaidmenį jis buvo nominuotas "Auksinio gaublio" ir "Ekrano aktorių gildijos" apdovanojimams. Šiame filme Vašingtoną pastebėjo Christopheris Nolanas ir pakvietė į pagrindinį vaidmenį filme "Tenet".

 • © Photo : GK Films 2016

  Aktoriaus karjerą Bredas Pitas pradėjo 1987 metais. Nuo tada jis dirbo su žymiausiais aktoriais ir režisieriais ir tapo kino ikona. Tarp kultinių filmų yra "Kovos klubas", "Septyneri metai Tibete", "Vagišiai", "Oušeno vienuoliktukas","Keista Bendžamino Batono istorija", "Negarbingi šunsnukiai", "Gyvenimo medis" ir "Vieną kartą Holivude".

 • © AFP 2020 / Valerie Macon

  Manuelis Luisas Jacinto yra kanadiečių aktorius. Po kelių mažų vaidmenų televizijoje jis vaidino Jasoną Mendozą NBC sitcome "Nice Place". Vaidino "Sunkūs laikai viešbutyje "El Royale".

 • © AFP 2020 / Joshua Blanchard / Getty Images for Politicon

  Stephenas Josephas Kornaki yra JAV politikos žurnalistas, rašytojas, nacionalinis "NBC News" korespondentas. Parašė straipsnių leidiniuose "The Salon", "The New York Observer", "The Wall Street Journal", "The New York Times", "New York Daily News", "New York Post", "The Boston Globe" ir "The Daily Beast".

Tegai:
vyrai
Dar šia tema
Sudie, "Tuška": paskutinis keleivinis Tu-154 skrydis Rusijoje
"Turėk drąsos": protestas prieš kaukių dėvėjimą Vilniuje
Kuršių marių pakrantė ir paplūdimys Nacionaliniame parke Kuršių nerija Kaliningrado srityje

Paklausos ir kainų augimas: kelionių organizatoriai įvertino Kuršių nerijos perspektyvas

(atnaujinta 22:37 2020.11.28)
Nuo sausio 1 dienos vizito kaina padvigubės. Tačiau tuo tarpu išplėstas lengvatų gavėjų skaičius — tarp jų, be kita ko, pensininkai, maži vaikai ir moksleiviai, nepasiturintieji, neįgalieji

VILNIUS, lapkričio 29 — Sputnik. Bilietų į Kuršių nerijos nacionalinį parką brangimas gali turėti įtakos jo prieinamumui turistams. Apie tai praneša Rusijos kelionių pramonės sąjungos elektroninis laikraštis "RATA News".

Nuo sausio 1 dienos apsilankymo kaina padidės nuo 150 iki 300 rublių asmeniui (nuo 1,65 iki 3,34 euro). Kelionių organizatoriai mano, kad toks staigus kainų augimas prieštarauja bendrajai vidaus turizmo plėtros tendencijai.

Национальный парк Куршская коса в Калининградской области
© Sputnik / Евгения Новоженина
Nacionalinis parkas "Kuršių nerija" Kaliningrado srityje

Kuršių nerijos parko tinklalapyje pažymima, kad nemokamai lankytis ypač saugomose gamtos teritorijose gali tik gyventojai tų regionų, kuriuose jos yra.

"Kuršių nerijoje, kartu su bilietų kainų padidėjimu, išplėstas lengvatų gavėjų skaičius. Jais tapo pensinio amžiaus piliečiai, maži vaikai ir moksleiviai, mažas pajamas gaunantys piliečiai, neįgalieji ir juos lydintys asmenys, daugiavaikės šeimos, karinių operacijų veteranai ir kiti", — rašoma laikraštyje.

Nacionalinio parko atstovė spaudai Olga Bolšakova pareiškė, kad kainų padidėjimą lemia didėjanti turistų apkrova nacionalinio parko infrastruktūrai ir poreikis palaikyti gerą jos būklę.
Национальный парк Куршская коса в Калининградской области
© Sputnik / Евгения Новоженина
Nacionalinis parkas "Kuršių nerija" Kaliningrado srityje

Kelionių agentūros "Aniuta"  direktorius Altynbekas Kožachmetovas pažymėjo, kad krūvis Kuršių nerijai iš tikrųjų didelis, tačiau tai dėl savarankiškų turistų. Jis mano, kad parkas elgiasi teisingai, išskiriamas didelę lengvatų gavėjų grupę, tačiau "revoliucinis" kainų augimas niekaip neatitinka šalies mastu plėtojamos vidaus turizmo plėtros tendencijos.

Panašios nuomonės laikosi ir bendrovės "Jantarnaja mozaika" direktorius Karenas Galstianas.

Национальный парк Куршская коса в Калининградской области
© Sputnik / Евгения Новоженина
Nacionalinis parkas "Kuršių nerija" Kaliningrado srityje
"Šiemet yra labai didelė paklausa aplankyti Kaliningradą ir, atitinkamai, Kuršių neriją, kur visi nori patekti. Mes siunčiame ten mažiausiai po penkis autobusus per dieną, o buvo dienų, kai iš mūsų vyko ir 15 autobusų. Gaila, kad toks susidomėjimas turistams randa tik vieną atsaką — kainų padidėjimą. Be to, kol kas nieko nebuvo padaryta, niekas nebuvo patobulinta, nebuvo sukurti normalūs tualetai, o kaina jau padidėjo", — pasakė jis.

Laikraščio pašnekovas pažymėjo, kad žmonės aktyviai keliavo į Kaliningrado sritį, taip pat ir dėl prieinamų kainų. Jo nuomone, toks nedraugiškas požiūris į turistus smogs tiek keliautojams, tiek turizmo verslui.

"Šiandien mūsų asociacijos valdyboje aptarėme šią problemą. Išsiųsime laišką Aplinkos apsaugos ministerijai", — "RATA-news" pasakė Kaliningrado srities turizmo pramonės įmonių asociacijos vadovė, kelionių organizatoriaus "Junona" generalinė direktorė Svetlana Slepionok.

© Sputnik / Aleksey Danichev
Vaizdas į kopas nuo aukštumos Efa Kuršių nerijos nacionaliniame parke Kaliningrado srityje

Anot jos, kelionių organizatoriai nepatenkinti tuo, kad jiems teks mokėti tą pačią kainą, kaip ir tiems, kurie atvyksta asmeniniais automobiliais.

"Įvažiavimas, bilietų pardavimas nėra reglamentuojami. Turime daug turistų skundų. O dabar dar ir bilietas kainuos dvigubai brangiau", — pareiškė ji.

Nacionalinis parkas "Kuršių nerija" įsikūręs Kaliningrado srities dalyje, besiribojančioje su Lietuva, siauroje žemės juostoje tarp Baltijos jūros ir Kuršių marių. Šiaurinės parko sienos eina palei Rusijos ir Lietuvos sieną.

Nacionalinis parkas "Kuršių nerija" ribojasi su to paties pavadinimo nacionaliniu parku Lietuvoje, užimančiu šiaurinę Kuršių nerijos dalį.

Tegai:
turizmas, Rusija, Kaliningrado sritis, Kuršių nerija