Niurnbergo procesas: prieš 75 metus prasidėjo teismas prieš nacius

(atnaujinta 11:45 2020.11.20)
 • Нюрнбергский процесс
 • На Нюрнбергском процессе
 • Здание Нюрнбергского Дворца юстиции
 • На Нюрнбергском процессе выступает главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко
 • Военный фотокорреспондент Евгений Халдей на Нюрнбергском процессе
 • Герман Геринг, адмирал Карл Дениц, адмирал Эрик Редер, Рудольф Гесс, Бальдур фон Ширах и Иоахим фон Риббентроп на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса
 • В зале суда Нюрнбергского процесса
 • Нюрнбергский процесс. Офицеры армии США с собранными доказательствами
 • Обвиняемые на Нюрнбергском процессе по военным преступлениям
 • Члены Международного военного трибунала от СССР подполковник Александр Волчков и генерал-майор юстиции Иона Никитченко в зале заседания в ходе Нюрнбергского процесса
 • В зале суда Нюрнбергского процесса
 • Представитель американского военного трибунала на Нюрнбергском процессе Томас Додд с препарированной человеческой головой
 • Материалы об зверствах в Керчи стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе
 • Рудольф Гесс и Герман Геринг
 • Подсудимый Гесс, Нюрнбергский процесс
 • Генералы Йодль и Кейтель в столовой суда
 • Обвиняемые слушают часть приговора во Дворце правосудия во время Нюрнбергского процесса
 • Корреспонденты на Нюрнбергском процессе
 • Тюрьма Нюрнберга
 • Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в здании Нюрнбергской тюрьмы
Istorijos teismas Niurnbergo procese prasidėjo 1945 metų lapkričio 20 dieną ir truko beveik metus, sukuręs teismingumo precedentą tarp aukštų valstybės valdininkų tarptautiniame teisme

Tarptautinis karo tribunolas Niurnberge (Vokietija) buvo įkurtas TSRS, JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos iniciatyva, kad ištirtų nacistinės Vokietijos vadovybės nusikaltimus. Prie šios iniciatyvos prisijungė dar 19 šalių — Antihitlerinės koalicijos narės.

Niurnbergo procesas, dažnai vadinamas "Istorijos teismu", prasidėjo 1945 metų lapkričio 20 dieną ir truko beveik metus — iki 1946 metų ​​spalio 1 dienos. Prieš tribunolą pasirodė 24 kaltinamieji, kurie buvo aukščiausios nacistinės Vokietijos vadovybės dalis. Visi 403 teismo posėdžiai buvo atviri. Jo darbą plačiai nušvietė pasaulio spauda, buvo vykdoma tiesioginė transliacija.

Vyriausiuoju teisėju buvo paskirtas Didžiosios Britanijos atstovas lordas Džefris Lorensas. Iš TSRS tribunolo nariu buvo patvirtintas Tarybų Sąjungos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pavaduotojas Ionas Nikitčenka, iš JAV — buvęs šalies generalinis prokuroras Frensis Bidlas, iš Prancūzijos — baudžiamosios teisės profesorius Anris Donedjė de Vabras.

Kiekviena iš keturių šalių į teismą pasiuntė savo pagrindinius kaltintojus, jų pavaduotojus ir padėjėjus, kurie buvo atsakingi už pagrindinių nacių nusikaltėlių veikų tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn. Procesas buvo pagrįstas visų tribunole atstovaujamų valstybių procesinių tvarkų deriniu. Sprendimai buvo priimami balsų dauguma.

Pasaulį sukrėtė proceso metu išsakyti faktai apie žiaurius eksperimentus su žmonėmis, apie masinį specialių preparatų naudojimą žudymui, apie vadinamuosius dujinius furgonus, apie galingas deginimo krosnis, be perstojo veikiančias dieną ir naktį. Sovietų prokuratūra teisėjams perdavė perdirbtos žmogaus odos ir muilo, pagaminto iš žmogaus kūno, mėginius. Sunkiai suvokdami, kas vyko, teisėjai ėmė įtarinėti sovietų teisininkus perdėjimu: taigi teisėjas Parkeris negalėjo patikėti, kad sargybiniai šaudė vaikus koncentracijos stovyklose. Po 45 minučių chronikos iš stovyklų peržiūros Parkeris tris dienas išgulėjo lovoje. Sovietų pusės pateiktas vaizdo įrašas išsklaidė abejones, kad istorijos apie vokiečių okupaciją Rytuose buvo perdėtos.

Iš tų, kurie buvo pripažinti kaltais dėl sunkių nusikaltimų pasauliui ir žmonijai, 12 kaltinamųjų buvo nuteisti mirties bausme pakariant: Geringas, Ribentropas, Keitelis, Kaltenbruneris, Rozenbergas, Frankas, Frikas, Štreicheris, Zaukelis, Zeisas-Inkvartas, Bormanas, Jodlis. Likusieji turėjo atlikti laisvės atėmimo bausmes iki gyvos galvos arba praleisti ilgus metus kalėjime. Teismas taip pat pripažino SD, gestapą, Vokietijos nacionalsocialistų partiją ir SS nusikalstamomis organizacijomis.

Mirties bausmės buvo įvykdytos 1946 metų ​​spalio 16-osios naktį Niurnbergo kalėjimo pastate. Geringas nusinuodijo kalėjime prieš pat egzekuciją.

Niurnbergo tribunolas sukūrė teismingumo precedentą tarp aukštų valstybės valdininkų tarptautiniame teisme.

 • Нюрнбергский процесс
  © Sputnik / Евгений Халдей

  Keturių valstybių vėliavos ant pastato, kuriame vyksta teismo posėdis. Tarptautinis karinis tribunolas Niurnberge (Vokietija) buvo įkurtas SSRS, JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos iniciatyva.

 • На Нюрнбергском процессе
  © AP Photo / STF

  Niurnbergo procesas, dažnai vadinamas "Istorijos teismu", prasidėjo 1945 metų lapkričio 20 dieną ir truko beveik metus — iki 1946 metų spalio 1 dienos.

 • Здание Нюрнбергского Дворца юстиции
  © Sputnik / Viktor Temin

  Niurnbergo teisingumo rūmų pastatas.

 • На Нюрнбергском процессе выступает главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко
  © Sputnik / Yevgeny Khaldei

  Niurnbergo procesas. Kalba pagrindinis kaltintojas iš SSRS Romanas Rudenka.

 • Военный фотокорреспондент Евгений Халдей на Нюрнбергском процессе
  © Sputnik

  Karinis fotokorespondentas Jevgenijus Рфдвуогы (kairėje). Visi 403 teismo posėdžiai buvo atviri. Jo darbas buvo plačiai nušviestas pasaulio spaudos ir buvo transliuojamas tiesiogiai.

 • Герман Геринг, адмирал Карл Дениц, адмирал Эрик Редер, Рудольф Гесс, Бальдур фон Ширах и Иоахим фон Риббентроп на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса
  © Photo : Public domain

  Teisiamųjų suole pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: reichsmaršalas, vyriausiasis Vokietijos karinių oro pajėgų vadas Hermanas Geringas, Hitlerio pavaduotojas nacių partijai vadovauti Rudolfas Hesas, nacių Vokietijos užsienio reikalų ministras Ioachimas fon Ribentropas, Vokietijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiosios vadovybės štabo viršininkas Vilgelmas Keitelis. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Trečiojo reicho laivyno admirolas Karlas Denicas, Karinio jūrų pajėgų vadas Erichas Rederis, Hitlerjugendo vadovas, Vienos gauleiteris Balduras fon Širachas, priverstinių darbo jėgos deportacijų į Reichą iš okupuotų teritorijų vadovas Fricas Zaukelis.

 • В зале суда Нюрнбергского процесса
  © Sputnik / Yevgeny Khaldei

  Proceso metu buvo surengti 403 atviri teismo posėdžiai, apklausti 116 liudytojų, išnagrynėta per 300 tūkstančių rašytinių parodymų ir apie 3 tūkstančius dokumentų, įskaitant kaltinimus nuotraukomis ir filmais (daugiausia Vokietijos ministerijų ir departamentų, Vermachto vyriausiosios vadovybės, Generalinio štabo, karinių koncernų ir bankų oficialūs dokumentai, medžiagos iš asmeninių archyvų).

 • Нюрнбергский процесс. Офицеры армии США с собранными доказательствами

  JAV kariuomenės pareigūnai su surinktais įrodymais.

 • Обвиняемые на Нюрнбергском процессе по военным преступлениям

  Kalitinamieji Niurnbergo karo nusikaltimų proceso metu. Iš kairės į dešinę: Germanas Geringas, admirolas Karlas Denicas, admirolas Erikas Rederis, Rudolfas Gesas, Balduras fon Širachas ir Ioachimas fon Ribentropas.

 • Члены Международного военного трибунала от СССР подполковник Александр Волчков и генерал-майор юстиции Иона Никитченко в зале заседания в ходе Нюрнбергского процесса
  © Sputnik / Viktor Kinelovskiy

  Tarptautinio karo tribunolo nariai iš TSRS pulkininkas leitenantas Aleksandras Volčkovas (kairėje) ir teisingumo generolas Iona Nikitčenka posėdžių salėje Niurnbergo proceso metu. 1945 metų gruodis. Vokietija.

 • В зале суда Нюрнбергского процесса
  © Sputnik / Yevgeny Khaldei

  Pasaulį sukrėtė proceso metu išsakyti faktai apie žiaurius eksperimentus su žmonėmis, apie masinį specialių preparatų naudojimą žudymui, apie vadinamuosius dujinius furgonus, apie galingas kremavimo krosnis, be perstojo veikiančias dieną ir naktį. Sunkiai suvokdami, kas įvyko, teisėjai ėmė įtarinėti sovietų teisininkus perdėjimais: taigi teisėjas Parkeris negalėjo patikėti, kad sargybiniai šaudė vaikus koncentracijos stovyklose. Po 45 minučių chronikos iš stovyklų peržiūros Parkeris tris dienas išbuvo lovoje.

 • Представитель американского военного трибунала на Нюрнбергском процессе Томас Додд с препарированной человеческой головой
  © Sputnik / Viktor Kinelovskiy

  Amerikos karo tribunolo atstovas Niurnbergo procese Tomasas Dodas su preparuota žmogaus galva.

 • Материалы об зверствах в Керчи стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе
  © Sputnik / Maks Alpert

  Niurnbergo teismo procese vienas iš kaltinimų fašizmui buvo medžiagos apie nacių žudynes Kerčėje.

 • Рудольф Гесс и Герман Геринг
  © AP Photo

  Rudolfas Hesas negalėjo nesijuokti viename iš teismo proceso etapų Niurnbergo teisingumo rūmuose 1945 metų lapkričio 30 dieną. Į jį žiūri Hermanas Geringas.

 • Подсудимый Гесс, Нюрнбергский процесс
  © Sputnik / Виктор Кинеловский

  Kaltinamasis Rudolfas Hesas, Hitlerio pavaduotojas, atsakingas už nacių partiją, perskaito tribunolui savo pareiškimą, kad jis nebesimuliuos beprotybės, kaip tai darė anksčiau. Hesas buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Vėliau dešiniosios Vokietijos pajėgos pakartotinai reikalavo jam atleisti, tačiau valstybės nugalėtojos atsisakė pakeisti bausmę. 1987 m. rugpjūčio 17 d. Hesas buvo rastas pasikoręs kalėjimo teritorijoje.

 • Генералы Йодль и Кейтель в столовой суда
  © Photo : Public domain

  Generolai Jodlis ir Keitelis teismo valgomajame.

 • Обвиняемые слушают часть приговора во Дворце правосудия во время Нюрнбергского процесса
  © AP Photo / Eddie Worth

  1946 m. rugsėjo 30 d. kaltinamieji išgirdo dalį nuosprendžio Teisingumo rūmuose Niurnbergo proceso metu.

 • Корреспонденты на Нюрнбергском процессе
  © AP Photo / B.I. Sanders

  Karo korespondentai 1946 m. spalio 1 d. skuba prie telefono, kad paskelbtų naujienas apie Istorijos teismo nuosprendį.

 • Тюрьма Нюрнберга
  © Photo : Public domain

  Niurnbergo kalėjimas. Kameros, kurias užėmė Geringas ir Hesas, buvo dešiniajame kampe. Kiekvieną teisiamąjį stebėjo atskiras sargybinis, kuris nuolat buvo prie durų.

 • Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в здании Нюрнбергской тюрьмы
  © AP Photo / Henry Burroughs

  Mirties bausmės buvo įvykdytos 1946 m. spalio 16 d. naktį Niurnbergo kalėjimo pastate. Geringas nusijuodijo kalėjime prieš pat savo egzekuciją. Bausmę įvykdė JAV seržantas Džonas Vudas.

Tegai:
naciai, Antrasis pasaulinis karas, Niurnbergo procesas
Dar šia tema
Hitleris palaimino Katynės tragediją: kas iš tikrųjų žudė lenkus?
Be senaties termino: kur slapstosi išlikę nacių nusikaltėliai
75-ieji Didžiosios pergalės metai: bendra atsakomybė už istoriją ir ateitį
Istorikas atskleidė, ką Hitleris norėjo pasiūlyti Anglijai prieš karą su TSRS
Aleksandras Bastrykinas: Vakaruose bandoma iš naujo įvertinti Niurnbergo tribunolą

"Neatimkite darbo": "Belorus" sanatorijos atstovų akcija Lietuvoje

(atnaujinta 12:19 2021.04.16)
 • Санаторий Беларусь в Друскининкай, Литва
 • Митинг сотрудников санатория Belorus у знания МИД Литвы
 • Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
 • Представители санатория Belorus перед президентским дворцом в Вильнюсе
 • Здание Сейма Литвы
 • Представители санатория Belorus перед зданием Сейма
 • Обращение сотрудников санатория Belorus к властям Литвы
Akcijos metu institucijos atstovai perdavė valdžios institucijoms tris apeliacijos egzempliorius su parašais, palaikančiais "Belorus". Išsamiau — Sputnik Lietuva nuotraukose

Trečiadienį "Belorus" sanatorijos darbuotojai Vilniuje surengė protestą prie Lietuvos užsienio reikalų ministerijos. Jie reikalavo panaikinti neteisėtus apribojimus ir leisti institucijai tęsti savo darbą. Peticiją dėl jų palaikymo pasirašė daugiau nei šeši tūkstančiai žmonių.

Anksčiau "Swedbank" įšaldė "Belorus" sanatorijos Druskininkuose sąskaitas dėl trečiojo ES sankcijų paketo Baltarusijos valdžios institucijoms įsigaliojimo, dėl kurio darbuotojai liko be atlyginimų. Daugelis jų prarado vienintelį pajamų šaltinį. Sanatorijos atstovai surengė keletą protestų ir kreipėsi į teismą.

 • Санаторий Беларусь в Друскининкай, Литва
  © Photo : Sanatoriums

  Šiais metais sanatorija švęs 75 metų jubiliejų. Įstaigos direktorius Ilja Epifanovas anksčiau pažymėjo, kad visą šį laiką ji veikė, nepaisant to, kaip klostėsi Lietuvos ir Baltarusijos santykiai.

 • Митинг сотрудников санатория Belorus у знания МИД Литвы
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Nuotraukoje yra protestuotojų plakatas: "Ministre G. Landsbergi, neatimkite darbo iš 400 žmonių! Leiskite VŠĮ sanatorija "Belorus" darbuotojams dirbti savo darbą — gydyti neįgalius vaikus".

 • Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pakomentavo situaciją aplink "Belorus" sanatoriją. Užsienio reikalų ministras teigė, kad teismas pateiks galutinį atsakymą, ar teisingai pritaikytos sankcijos.

 • Представители санатория Belorus перед президентским дворцом в Вильнюсе
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Nuotraukoje: "Belorus" sanatorijos atstovai mitinge priešais Prezidentūros pastatą.

 • Здание Сейма Литвы
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Trečiadienį institucijos atstovai Prezidentūrai, Seimui ir vyriausybei perdavė peticiją su 6 600 parašų.

 • Представители санатория Belorus перед зданием Сейма
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  "Swedbank" gruodį įšaldė "Belorus" sanatorijos sąskaitas, kai ES įvedė ribojamąsias priemones kaimyninei valstybei. Šį sprendimą sukritikavo ne tik įstaigos darbuotojai, bet ir kai kurie Lietuvos politikai, taip pat Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) atstovai.

 • Обращение сотрудников санатория Belorus к властям Литвы
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Nuotraukoje: "Belorus" sanatorijos darbuotojų kreipimasis į Lietuvos valdžią.

Tegai:
protesto akcija, nuotraukos, Lietuva, Sanatorija "Belorus"
Temos:
Situacija aplink "Belorus" sanatoriją Druskininkuose
Dar šia tema
"Belorus" sanatorijos darbuotojai surengė protestą prie Lietuvos URM
URM įvertino galimybę perpirkti "Belorus" sanatoriją iš Baltarusijos

Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje

(atnaujinta 10:29 2021.04.15)
 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
 • Акция протеста против принудительного тестирования детей и учителей
 • Акция протеста против принудительного тестирования детей и учителей
Prieš grįžtant į mokyklas, Vilniaus savivaldybė įsakė mokiniams ir mokytojams atlikti COVID-19 testą, tačiau ne visi gyventojai palaiko šias priemones. Išsamiau — Sputnik Lietuva nuotraukose

Vilniuje pamažu atidaromos mokyklos. Pradinių klasių mokiniai ir mokytojai, prieš grįždami į mokyklas, turi atlikti COVID-19 testą. Prie kontaktinio ugdymo galima grįžti tik turint neigiamą testą. Mokyklose pakartotinis testavimas atliekamas po 4–7 dienų.

Tačiau ne visiems tėvams patinka tokia tvarka. Kai kurie mano, kad tokie "eksperimentai" jų vaikams nereikalingi.

 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Trečiadienį, balandžio 14 dieną, prie Vilniaus savivaldybės vyko protesto akcija prieš priverstinį vaikų ir mokytojų testavimą.

 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Anksčiau Vilniaus savivaldybė nusprendė neskirti lėšų papildomoms konsultacijoms nuotoliniu būdu besimokantiems vaikams, kad paskatintų juos grįžti į mokyklą.

 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Tačiau norint pradėti kontaktinį mokymąsi, visi moksleiviai pirmiausia turi atlikti COVID-19 testą ir po kurio laiko jį pakartoti.

 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Kai kurie tėvai pasisakė prieš tokį "eksperimentą".

 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Protestuotojai labiausiai skundėsi tuo, kad vaikams, kurių tėvai atsisako atlikti testą, mokslo metai baigėsi, nes jie turėjo rinktis — arba atlikti testą, arba likti namuose.

 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Protesto akciją palaikė Seimo narys, LVŽS partijos narys, Lietuvos sveikuolių sąjungos garbės prezidentas Dainius Kepenis.

 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Akcijos metu Europos aikštėje susidarė eilė skiepijimui Vilniaus savivaldybės patalpose.

 • Protestas prieš privalomą mokinių testavimą dėl COVID-19 Vilniuje
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Protesto akciją organizavo visuomenės veikėja Nendrė Černiauskienė.

 • Акция протеста против принудительного тестирования детей и учителей
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Iš pradžių protestuotojai sušoko ratelį, o po to pasisakė apie žmogaus teisių pažeidimus.

 • Акция протеста против принудительного тестирования детей и учителей
  © Sputnik / Владислав Адамовский

  Kaip pažymėjo Kepenis, žmonės verčiami testuotis net nepaisant to, kad vis dažniau sakoma, jog testai neparodo realios situacijos.

Tegai:
Vilnius, COVID-19
Temos:
Koronaviruso pandemija Lietuvoje ir pasaulyje
Obuolys

Gydytoja išsklaidė penkis populiarius mitus apie valgymą vakare

(atnaujinta 19:48 2021.04.16)
Daugelis žmonių, bandančių numesti svorio, stengiasi į patiekalus nedėti prieskonių ar pradeda bado streiką, jei prieš dieną suvalgė per daug, tačiau tai neteisinga, mano mitybos specialistė

VILNIUS, balandžio 16 — Sputnik. Amerikiečių dietologė ir mitybos specialistė Račel Pol (Rachel Paul) Instagram papasakojo apie mitus, susijusius su valgymu po penktos valandos vakaro.

Ji pažymėjo, kad daugelis žmonių, bandančių numesti svorio, stengiasi į patiekalus nedėti prieskonių ir padažų. Tačiau, pasak dietologės, tai neteisinga. Pol mano, kad maistu svarbu mėgautis, todėl ji rekomenduoja naudoti nedidelius kiekius įvairių skonio stipriklių.

Be to, mitybos specialistė mano, kad neprivalgyti per vakarienę yra žalinga. Ji ragina į vakarinį racioną įtraukti daug baltymų turinčius maisto produktus, daržoves ir augalinius riebalus.

Kartu ji pabrėžė, kad saldumynai vakaro valandomis nėra draudžiami, tačiau jie turi tilpti į jūsų per dieną suvartojamų kalorijų normą.

Gydytoja taip pat paragino kiekvieną dieną eiti miegoti tuo pačiu metu ir stengtis laikytis režimo. Jos nuomone, bloga savijauta dėl sveiko miego trūkumo ir nuovargio prisideda prie noro suvalgyti ką nors kenksmingo.

Mitybos specialistė padarė išvadą, kad neturėtumėte pradėti bado streiko, jei prieš dieną suvalgėte per daug, nes "tai neveikia".

Tegai:
sveika mityba
Temos:
Sveikas gyvenimo būdas — mityba, receptai