Balsavimo dėl Rusijos Federacijos Konstitucijos pataisų rezultatai, archyvinė nuotrauka

Paskelbtas atnaujintas Rusijos Federacijos Konstitucijos tekstas

(atnaujinta 08:20 2020.07.05)
Pagrindinio įstatymo pakeitimo idėją Rusijos prezidentas pasiūlė šių metų sausį, skaitydamas pranešimą Federalinei asamblėjai

VILNIUS, liepos 4 — Sputnik. Rusijos Federacijos Konstitucijos pataisos, kurias pastaruosius šešis mėnesius aptarė rusai ir ekspertų bendruomenė, įsigalioja liepos 4 dieną. Pataisas palaikė 77,92 proc. balsavusių rusų.

Dievo paminėjimas, santuoka ir istorinė atmintis atsispindi pagrindiniame įstatyme kartu su kitomis socialinėmis, kultūrinėmis ir politinėmis pataisomis, kurios žada sustiprinti šalies suverenitetą ir prisidėti prie tolesnio jos vystymosi. Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas žurnalistams sakė, kad Kremlius nėra pasirengęs atsižvelgti į Vakarų išreikštą susirūpinimą dėl Konstitucijos pataisų, Rusija yra įsipareigojusi savo suverenitetui.

Rusijos Federacijos Konstitucijos tekstas su pakeitimais, priimtais per bendrą Rusijos balsavimą, šeštadienį buvo paskelbtas oficialioje teisinės informacijos svetainėje.

"Priimta 1993 metų gruodžio 12 dieną sudaryta Konstitucija su pakeitimais, patvirtintais per nacionalinį balsavimą 2020 metų liepos 1 dieną", — rašoma dokumente.

Pataisos

Pagrindinio įstatymo pakeitimo idėją Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė 2020 metų sausio mėnesį, skaitydamas pranešimą Federalinei asamblėjai. Anot prezidento, pakeitimai buvo reikalingi tolesniam Rusijos, kaip teisinės socialinės valstybės, vystymuisi, "kurioje didžiausia vertybė yra piliečių laisvės ir teisės, žmogaus orumas, jo gerovė". Dauguma deputatų, parlamentarų ir frakcijų vadovų palaikė Konstitucijos pakeitimo idėją.

Konstitucijos pakeitimo pasiūlymams rengti buvo sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvavo ne tik deputatai ir senatoriai, bet ir sportininkai, aktoriai, gydytojai ir kiti visuomenės veikėjai. Darbo grupei kartu pirmininkavo Valstybės Dūmos Valstybės kūrimo ir įstatymų leidimo komiteto vadovas Pavelas Krašeninikovas, Federacijos tarybos Konstitucinio komiteto vadovas Andrejus Klišas ir Teisėkūros ir lyginamosios teisės instituto prie Rusijos Federacijos vyriausybės direktorė Talija Chabrijeva.

Vėliau deputatė Valentina Tereškova pasiūlė iš Rusijos Federacijos Konstitucijos pašalinti prezidento kadencijų skaičiaus apribojimus. Prezidentas savo ruožtu leido pasirinkti šį variantą, jei Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas padarys išvadą, kad "tokia pataisa neprieštaraus pagrindinio įstatymo principams ir pagrindinėms nuostatoms". Kovo mėnesį abiejuose Parlamento rūmuose priėmus atitinkamą įstatymo projektą, dokumentas buvo nusiųstas Rusijos Federacijos Konstituciniam Teismui, kuris pateikė išvadą dėl siūlomų pataisų atitikties.

Vėliau Putinas pripažino, kad, jei bus priimtos pataisos, jis vėl galės kandidatuoti į prezidentus, pažymėdamas, kad "dar nieko nenusprendė, bet tokios galimybės neatmeta".

Balsavimas

Viena iš sąlygų, kad pataisos įsigaliotų, buvo jų patvirtinimas nacionaliniame balsavime, kuris buvo numatytas balandžio 22 dieną, tačiau dėl susidariusios koronaviruso paplitimo situacijos jis buvo atidėtas iki laikotarpio nuo birželio 25 iki liepos 1 dienos. Tuo tarpu Maskvoje ir Nižnij Novgorode pirmą kartą buvo galima balsuoti nuotoliniu būdu. Apdorojus 100 proc. biuletenių, bendras rinkėjų aktyvumas sudarė 67,97 proc. Už pakeitimus balsavo 77,92 proc. (beveik 58 mln. rusų), prieš — 21,27 proc. (apie 16 mln. žmonių).

Vyriausiosios rinkimų komisijos vadovė Ela Pamfilova, apibendrindama pirmuosius rezultatus, sakė, kad šis balsavimas — precedento neturinčio sudėtingumo, tačiau pažymėjo, kad jis vyko oriai, taip pat teigė, kad panaudotos precedento neturinčios balsavimo priemonės, tokios kaip vaizdo stebėjimas, sumažino klastojimo galimybę.

Daugiausia piliečių pritarė pakeitimams Čečėnijoje (97,92 proc. regiono gyventojų balsavo už), Tuvoje (96,79), Kryme (90,07), Dagestane (89,19) ir Jamale (89,16). Mažiausiai balsų užfiksuota Jakutijoje (58,34 proc. gyventojų balsavo už, prieš — 40,65), Kamčiatkos teritorijoje (61,76 proc. — už ir 37,16 — prieš), Magadano regione (62,03 proc. — už ir 36,62 proc. — prieš) ir Omsko srityje (62,09 proc. — už ir 36,66 proc. — prieš).

Remiantis prezidento dekretu, Rusijos Federacijos Konstitucijos pataisos įsigalioja liepos 4 dieną. Iš viso bus padaryti 206 pagrindinio įstatymo pakeitimai. Pagal juos turi būti pakeisti 98 įstatymai, pranešė Chabrijeva.

Socialinė garantija

Kaip vieną iš pirmųjų siūlomų pataisų prezidentas nurodė nustatyti minimalų atlyginimą, ne mažesnį nei pragyvenimo lygis, kad "bet kurioje situacijoje visoje šalyje būtų vykdomi socialiniai valstybės įsipareigojimai". Be to, pataisos atskirai garantuoja piliečių orumo apsaugą ir pagarbą dirbančiam žmogui, taip pat užtikrina socialinės partnerystės principų įgyvendinimą darbo santykių srityje. Viena populiariausių ir labiausiai palaikomų pataisų buvo pensijų ir kitų socialinių išmokų indeksavimas bent kartą per metus pagal federalinį įstatymą.

"Rusijos Federacijoje garantuojamas privalomas socialinis draudimas, tikslinė socialinė parama piliečiams ir pašalpų bei kitų socialinių išmokų indeksavimas", — pataisų tekstą cituoja RIA Novosti.

Be to, 72 ir 132 straipsnis dėl prieinamos ir aukštos kokybės sveikatos priežiūros, kuri dabar "bendrai kontroliuojama Rusijos Federacijos ir subjektų" visais valdžios lygiais: federaline, regionine ir vietos vyriausybėmis, kurios, savo ruožtu, privalo užtikrinti medicininės priežiūros prieinamumą savo teritorijoje.

Ginčai kilo dėl šeimos vertybių bloko, kuriame santuoka apibūdinama kaip "vyro ir moters sąjunga", o vaikai kaip "valstybės politikos prioritetas". Tačiau pakeitimų autoriai paaiškino, kad ši sąvoka taikoma tik "santuokai", o ne šeimai, kurią gali sudaryti vienas iš tėvų su vaiku. Remiantis pataisomis, "valstybė taip pat užtikrina šeimos švietimo prioritetą ir prisiima tėvų atsakomybę už vaikus, likusius be priežiūros".

Kultūros paveldas

Svarbus siūlomų pakeitimų blokas buvo Rusijos kultūrinio ir istorinio paveldo išsaugojimas, taip pat suvereniteto ir teritorinio vientisumo apsauga. Taigi, pagal 67 straipsnį, veiksmai, kuriais siekiama atskirti ar susvetiminti dalį Rusijos teritorijos ir panašūs raginimai neleidžiami. Be to, pagrindinis įstatymas garantuoja paramą užsienyje gyvenantiems tautiečiams ir jų teisių apsaugą.

Minint 75-ąsias pergalės Didžiajame Tėvynės kare metines, sąmoningo faktų iškraipymo ir jo rezultatų permąstymo kontekste, į Rusijos Federacijos Konstituciją buvo įtraukta Rusijos istorijos apsaugos pataisa.

"Rusijos Federacija gerbia tėvynės gynėjų atminimą, teikia istorinės tiesos apsaugą. Negalima sumenkinti didvyriškų žmonių veiksmų reikšmės ginant tėvynę", — sakoma Konstitucijos pataisos 67 straipsnio 1 dalyje.

Atskirai pataisose pažymima "visų Rusijos Federacijos tautų ir etninių bendruomenių kultūrinio identiteto" apsauga ir jų etnokultūrinės bei kalbinės įvairovės išsaugojimas. Remiantis pakeitimų tekstu, kultūra yra saugoma valstybės ir yra "unikalus skirtingų tautybių žmonių palikimas". Tačiau valstybinė kalba, remiantis patvirtintomis pataisomis, visoje šalyje yra rusų, kaip valstybę formuojančių žmonių kalba. Dievo paminėjimas atsispindi Konstitucijoje pirmą kartą.

"Rusijos Federacija, kurią vienija tūkstančių metų istorija, išsaugodama protėvių, kurie perdavė mums idealus ir tikėjimą Dievu, atminimą, taip pat Rusijos valstybės vystymosi tęstinumą, pripažįsta istoriškai susikūrusią valstybės vienybę", — teigiama pataisų tekste.

Viena iš pataisų buvo išsaugoti šalies gamtos turtus ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Taigi, vyriausybė imsis priemonių sudaryti palankias gyvenimo sąlygas gyventojams, išsaugoti natūralią Rusijos įvairovę, taip pat plėtoti aplinkosauginio švietimo ir aplinkos kultūros sistemą. Atsakingo požiūrio į gyvūnus poreikis taip pat bus įtvirtintas Rusijos Federacijos Konstitucijos 114 straipsnyje.

Be to, pirmą kartą pagrindiniame įstatyme atkreipiamas dėmesys į pilietinės visuomenės vaidmenį viešojoje politikoje ir tuos savanorius, kurie "rūpinasi neįgaliaisiais, sodina medžius ir valo tvenkinius". Pataisose taip pat pažymėta parama Rusijos mokslui ir vyriausybės informacinių technologijų reglamentavimui.

Vidaus politika

Daugelis pakeitimų palietė šalies vidaus politinę sistemą. Taigi, sustiprinami Valstybės Dūmos ir Federacijos tarybos, turinčių teisę vykdyti parlamentinę kontrolę, įgaliojimai. Be to, įsigalioja prezidento kadencijos pataisa be žodžių "iš eilės". Nuo šiol neatsižvelgiama į kadencijų, kuomet prezidentas ėjo pareigas tuo metu, kai įsigaliojo pataisos, skaičių.

Pats prezidentas pagal pataisas sudaro Saugumo tarybą ir Rusijos valstybės tarybą. Vienas iš Putino pasiūlytų pakeitimų buvo draudimas valstybės pareigūnams, įskaitant prezidentą, turėti dvigubą pilietybę ir sąskaitas užsienio bankuose.

"Rusijos Federacijos prezidentu gali būti išrinktas Rusijos Federacijos pilietis <...> kuris neturi ir anksčiau neturėjo užsienio valstybės pilietybės ar leidimo gyventi ar kito dokumento, patvirtinančio Rusijos Federacijos piliečio teisę į nuolatinę gyvenamąją vietą užsienio valstybės teritorijoje", — rašoma Konstitucijos pataisų 81 straipsnyje.

Atitinkamas apribojimas taikomas Rusijos Federacijos senatoriams, deputatams, Federacijos subjektų vyresniesiems pareigūnams, federalinių valstybinių organų vadovams, žmogaus teisių komisarui, teisėjams, prokurorams ir pan.

Tegai:
pataisos, Konstitucija, Rusija

Ostankino bokštas užgeso kaip gedulo dėl žuvusių Beirute ženklas video

(atnaujinta 17:22 2020.08.07)
Sprogimas uosto rajone įvyko antradienio vakarą. Naujausiais duomenimis, žuvo daugiau kaip 150 žmonių, tūkstančiai žmonių nukentėjo

Ostankino bokštas Maskvoje vienai valandai užgeso kaip gedulo dėl žuvusių Beirute ženklas.

Vaizdo įraše galima pamatyti momentą, kai buvo išjungtas apšvietimas.

Sprogimas įvyko antradienio vakarą Beiruto uosto rajone. Anot valdžios institucijų, priežastimi tapo netinkamas 2750 tonų amonio salietros laikymas. Dėl to pusė pastatų buvo apgadinta, o ligoninės buvo perpildytos dėl didelio nukentėjųsių skaičiaus.

Gubernatorius Marvanas Abudas sprogimo padarytą žalą įvertino nuo trijų iki penkių milijardų dolerių.

Naujausiais duomenimis, dėl šio įvykio žuvo 154 žmonės ir apie penkis tūkstančius nukentėjuo, daugelis laikomi dingusiais be žinios. Šalyje paskelbta gedulas.

Rusija išsiuntė Rusijos Nepaprastųjų situacijų ministerijos lėktuvus su mobili1ja ligonine ir gydytojais, jie teiks pirmąją pagalbą nukentėjusiems.

Tegai:
Maskva, Rusija
Dar šia tema
Įvardytos pavojingos medžiagos atmosferoje po sprogimo Beirute
Ekspertas įvardijo tris galimo galingo sprogimo Beirute priežastis  
Ekspertas neatmetė išorinių pajėgų dalyvavimo sprogimo Beirute metu
COVID-19 vakcinos sukūrimas

Rusijos vakcina nuo COVID-19 taps pirmąja pasaulyje, kuri bus sertifikuota

(atnaujinta 15:42 2020.08.07)
Rusijos vakcina nuo koronaviruso gali būti užregistruota per artimiausias 10 dienų, tada preparatas taps pirmąja pasaulyje vakcina nuo COVID-19, kuri bus pradėta gaminti. Iki metų pabaigos gamybos apimtis turėtų siekti 10 milijonų dozių per mėnesį

VILNIUS, rugpjūčio 7 — Sputnik. Rusijos vakcina nuo koronaviruso, kurią sukūrė Gamalėjos nacionalinio epidemiologijos ir mikrobiologijos tyrimų centras, bus įregistruota per dešimt dienų, ji taps pirmuoju pasaulyje sertifikuotu preparatu, praneša televizijos kanalas "Rossija 24".

Anot Rusijos tiesioginių investicijų fondo vadovo Kirilo Dmitrijevo, visiškai nenuostabu, kad apie Rusijos vakciną užsienyje pradėta informacinė kampanija, kurią galima pavadinti tik nesąžiningos konkurencijos pavyzdžiu. Tuo tarpu jau daugiau nei dvidešimt valstybių, įskaitant Indiją ir Braziliją, savo partneriams iš Rusijos pareiškė, kad norėtų gaminti Rusijoje sukurtą vakciną savo teritorijoje.

"Mes matome paklausą iš Filipinų, iš labai didelio šalių skaičiaus. Ir mes matome, kad, be abejo, daugelis šalių turi gauti prieigą prie vakcinos. Būtų neteisinga, jei tik kelios šalys skiepytų savo piliečius, o likusios šalys tai atidėtų ilgam laikui. Todėl manome, kad būtent Rusija gali būti nepaprastai naudinga. Vėlgi, mes gausime pinigų už šią vakciną. Bet tai nebus uždarbis, o investicijų grįžimas", — pasakė Dmitrijevas.

Pirmieji vakcinos bandymai vyko pagrindinėje N. N. Burdenkos klinikinėje karo ligoninėje. Ir dabar pirmieji tyrime dalyvavę savanoriai vėl buvo pakviesti į kliniką galutinei medicininei apžiūrai. Savanoriai buvo iškviesti pas specialistus 42 dieną po pirmosios vakcinacijos. Tyrimo dalyviai papasakojo: jaučiasi gerai — tiek fiziškai, tiek moraliniai, nes dabar jiems tikrai ramu.

"Aš tiesiogiai dirbu su žmonėmis, pats esu gydytojas. Ir dabar nesijaudinu dėl būtinybės apsiginti, prisidengti. Dirbu ir giliai kvėpuoju. Aš apie tai negalvoju, galiu visiškai atsiduoti pacientams", — pasakė savanoris Stanislavas.

Medicininė apžiūra dar kartą patvirtino: Rusijos vakcina yra saugi organizmui ir lengvai perkenčiama žmogaus.

"Remiantis gautais duomenimis, nebuvo pastebėta jokių nukrypimų ir šalutinių reiškinių organizmo darbe. Remdamiesi analizių rezultatais galime pasakyti apie aiškų imuninio atsako formavimąsi po vakcinacijos", — pasakė ligoninės terapinio skyriaus vedėja, gydytoja-tyrėja Svetlana Volčichina.

Jau trys farmacijos kompanijos — Vladimiro, Jaroslavlio ir Maskvos srityse — ruošiasi pradėti gaminti vakciną iš Gamalejos centro. Pramonės ir prekybos ministerija tikisi, kad gamyba bus pradėta rugsėjį, o iki naujų metų apimtis gali išaugti iki milijonų.

"Visų pirma, gamybos apimtys priklausys nuo sveikatos priežiūros sistemos poreikių. Tuo pat metu, preliminariais skaičiavimais, dėl sutartinių aikštelių atidarymo šiais metais galėsime užtikrinti kelių šimtų tūkstančių vakcinų dozių per mėnesį pagaminimą, o iki metų pradžios dozių skaičius gali padidėti iki kelių milijonų. Mes padarysime viską, kad šie planai būtų įgyvendinti", — pasakė Rusijos pramonės ir prekybos ministras Denisas Manturovas.

O Sibiro centre "Vektor" tęsiami dar vienos vakcinos klinikiniai bandymai. Jie turėtų būti baigti rugsėjį, kad gamyba galėtų prasidėti rudenį.

"Mes tikimės, kad gamyba bus pradėta šių metų lapkritį. Todėl artėjant metų pabaigai bus galima kalbėti apie perėjimą prie skiepijimo, bent jau rizikos grupėje, su vėlesniu masinės vakcinacijos pradėjimu", — pasakė centro "Vektor" generalinis direktorius Rinatas Maksiutovas.

Be to, Rusija jau pateikė į 15 pasaulio šalių vaistą "Avifavir", skirtą koronavirusui gydyti.

"Tai tikrai svarbu, nes kalbant apie tarptautinius antivirusinius vaistus, tiekiamus tam tikram šalių skaičiui, faktiškai yra du — amerikietiškas "Remdesivir" ir mūsų rusiškas "Avifavir". Ir 90% "Remdesiviro" išpirko JAV. Atitinkamai mums nenuostabu, kad 15 šalių perka mūsų vaistą", — pasakė Rusijos tiesioginių investicijų fondo vadovas.

Pirmadienį Rusijos tiesioginių investicijų fondo ir įmonių grupės "Chimrar" bendra įmonė susitarė dėl "Avifavir" tiekimo iš karto aštuonioms šalims — Pietų Afrikai ir septynioms Lotynų Amerikos šalims. Rusija vis labiau įtvirtina savo statusą kaip šalies, kuri ne tik efektyviai kovoja su koronaviruso plitimu, bet ir padeda kitoms valstybėms šioje srityje.

Tegai:
vakcina, koronavirusas, Rusija
Temos:
Naujo koronaviruso protrūkis Lietuvoje ir pasaulyje
Klaipėdos uostas

Klaipėdos uostas: triukšmo dėl polių kalimo vakarais bus mažiau

(atnaujinta 16:58 2020.08.07)
Darbus vykdantys rangovai teigia, kad yra siekiama iki mokslo metų pradžios visiškai užbaigti kalti polius, kad nebūtų trikdomas ugdymo procesas

VILNIUS, rugpjūčio 7 — Sputnik. Atsižvelgiant į gyventojų skundus dėl triukšmo, krantinės rekonstrukciją šiaurinėje Klaipėdos jūrų uosto dalyje atliekantis rangovas žada polių kalimo darbus, kiek bus įmanoma technologiškai, intensyvinti dienos metu, praneša Klaipėdos uostas.

Pažymima, kad vakarais triukšmo dėl vykdomų darbų turėtų būti mažiau.

Kaip teigiama pranešime, šiuo metu vykdomi krantinės Nr. 1 sienos kalimo darbai. Vadovaujantis higienos normomis, kurios numato triukšmo ribinius dydžius, šiuos darbus rangovai gali vykdyti nuo 6 iki 22 valandos.

"Gauname gyventojų skundų, kad vakarais yra trikdomas jų poilsis, nors, kaip teigia rangovai, poliai yra kalami tik leistinu laiku. Tad paprašėme rangovo, kad kiek įmanoma daugiau darbų būtų atliekama dienos metu. Uosto direkcija atsiprašo gyventojų už patiriamus laikinus nepatogumus", — teigia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Statybos ir eksploatacijos departamento direktorius Giedrius Smaguris.

Darbus vykdantys rangovai teigia, kad yra siekiama iki mokslo metų pradžios visiškai užbaigti kalti polius, kad nebūtų trikdomas ugdymo procesas.

"Leistinų higienos normų neviršijame, mūsų poliakalė po 22 val. nedirba, tačiau suprantame, kad vakarais, sumažėjus bendram foniniam triukšmui mieste, atrodo, kad garsas kalant polius yra didesnis nei įprastai. Tačiau stabdyti darbų negalime dėl technologinių procesų bei dėl to, kad darbus norime užbaigti iki mokslo metų pradžios", — sakė UAB "Tilsta" ir UAB "Fegda" direktoriaus pavaduotojas Eduardas Grinaveckas.

Tuo pačiu pranešama, kad rangovo užsakymu parinkta įmonė yra atlikusi triukšmo sklaidos modeliavimą, kuris parodė, jog labiausiai garsas, priklausomai nuo vėjo krypties, gali sklisti į arčiausiai esančios Melnragės gyvenvietės pusę, todėl rangovas yra pastatęs triukšmą slopinančią konteinerių sienutę.

Tegai:
triukšmas, Klaipėdos uostas
Dar šia tema
Pradėtas branduolinio kuro pakrovimas Baltarusijos AE 1-ajame bloke  
VMVT ignoruoja zoologijos soduose uždarytų gyvūnų riziką užsikrėsti koronavirusu