Sugriauto Kijevo vaizdas po išvadavimo nuo nacių kariuomenės

FSB parodė "Kijevo Niurnbergo" medžiagas

(atnaujinta 21:56 2021.02.03)
Prieš 75 metus naciams, atsakingiems už civilių gyventojų genocidą Ukrainos žemėje Didžiojo Tėvynės karo metu, buvo paskelbtas karo tribunolo nuosprendis

VILNIUS, sausio 31 — Sputnik. Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) paskelbė nuosprendžio, Kijevo karinės apygardos karinio tribunolo paskelbto prieš 75 metus naciams, atsakingiems už civilių gyventojų genocidą Ukrainos žemėje Didžiojo Tėvynės karo metu, medžiagą, rašoma RIA Novosti.

Kijevo teismo proceso metu teismas išnagrinėjo okupantų padarytus žiaurumus daugelyje Ukrainos regionų. Tribunolas dirbo 1946 metų ​​sausio 17–28 dienomis apygardos Karininkų rūmuose. "Kievo Nurnbergas" buvo atviras, teismo procesą išsamiai nušvietė spauda — centriniai sovietiniai laikraščiai "Pravda" ir "Izvestija", vietinė spauda,​​ dirbo fotografai ir operatoriai.

1 / 2
"Kijevo Niurnbergo" dokumentai

Žiaurūs įsakymai

Ant teismo suolo atsidūrė 15 hitlerininkų — nuo viršininkų iki siaubingų nežmoniškų sumanymų vykdytojų.

Tarp jų buvo Kijevo ir Poltavos sričių saugumo policijos ir žandarmerijos viršininkas, SS grupenfiureris Paulis Šejeris, organizavęs gaudynes, po kurių į vokiečių vergiją pateko 142 tūkstančiai kijeviečių, baudžiamąsias akcijas prieš partizanus ir civilius. Šejeris vadovavo masiniams sušaudymams Babij Jare, kur buvo nužudyta apie 150 tūkst. sovietų piliečių, daugiausia žydų. Dar vienas kaltinamasis — SS grupenfiureris Karlas Burkhardtas — buvęs 6-osios armijos užnugario komendantas Stalino (vėliau Donecko) ir Dnepropetrovsko sričių teritorijoje, Kijevo karo komendantas. Jis buvo šešių karo belaisvių stovyklų, kuriose šimtai kalinių žuvo nežmoniškomis sąlygomis, organizatorius; buvo atsakingas už civilių sunaikinimą ir priverstinį 25 tūkstančių moterų ir 3 tūkstančių kalnakasių išsiuntimą į Vokietiją.

SS brigadenfiureris Ekhartas Hansas fon Čamer und Ostenas vadovavo Ukrainos SSR Poltavos srityje veikusiai 213-ajai saugumo divizijai, vėliau buvo pagrindinės lauko komendantūros Nr. 392 komendantas. Jis buvo atsakingas už civilių kankinimus ir masinius sušaudymus, karo belaisvių stovyklos Kremenčiuke organizatorius. SS Obersturmbanfiureris, apygardos komisaras Georgas Heinišas buvo laikomas vienu pagrindinių represijų organizatorių ir buvo pripažintas kaltu dėl penkių tūkstančių sovietų piliečių nužudymo. Jo įsakymu Melitopolyje buvo sušaudyti 3 tūkstančiai vaikų. Pulkininkas leitenantas Georgas Trukenbrodas, Pervomaisko, Korostyševo, Korosteno karo komendantas, buvo apkaltintas sovietų piliečių (apie keturis tūkstančius žydų) areštais, kankinimais ir sušaudymais.

SS Hauptšturmfiureris Oskaras Valizeris, Kijevo srities Borodianskos tarprajoninės komendantūros komendantas, buvo apkaltintas kankinimų ir masinių civilių gyventojų sušaudymų Borodiankos kaimo ir aplinkiniių kaimų (daugiau kaip trys tūkst. civilių), gyvų žmonių sudeginimo Mirčos, baudžiamųjų ekspedicijų organizavimu.

Zonderfiureris Fricas Bekenhofas — Kijevo srities Borodianskio rajono žemės ūkio komendantas — organizavo maisto iš civilių gyventojų konfiskavimą (penki tūkstančiai tonų duonos, dešimt tūkstančių tonų bulvių, trys tūkstančiai karvių), vykdė plėšimus.

Oberleitenantas, lauko žandarmerijos būrio vadas Emilis Frydrichas Jogšatas Artemovsko gyvenvietės apylinkėse asmeniškai nušovė 10–15 sovietų piliečių grupių, tarp kurių buvo senų vyrų, moterų ir vaikų. Lauko žandarmerijos leitenantas, 44-osios pėstininkų divizijos lauko žandarmerijos vadas Emilis Knolis, būdamas karo belaisvių stovyklos komendantu Charkovo srities Balaklejevskio rajono Andrejevkos kaime, kartu su savo pavaldiniais sistemingai sušaudė karo belaisvius ir civilius, sudarė kaliniams nepakeliamas sąlygas, kurios lėmė jų mirtį.

Oberjefreitorius, SS divizijos "Vikingas" karys Hansas Izenmanas dalyvavo sovietų piliečių sušaudymuose Lvovo, Berdičevo, Tarašo miestuose. Vien Lvove jis asmeniškai nušovė apie 120 žmonių. SS Oberšarfiureris, Dnepropetrovsko srities Dneprodzeržinsko rajono SD saugumo tarnybos viršininkas Vilhelmas Gelerfortas asmeniškai kankino areštuotus. Jo nurodymu buvo suimti, sumušti ir sušaudyti apie 300 žmonių. Puskarininkis, 323-iojo atskirojo saugumo bataliono kuopos vadas Vilis Majeris kartu su "koviniu būriu" dalyvavo 14 tūkstančių Sarnų miesto gyventojų sušaudyme, iš kurių 220 žmonių jis asmeniškai nužudė.

Tarp kaltinamųjų buvo ir oberjefreitorius, 1-osios vokiečių tankų armijos 73-ojo atskirojo bataliono karys Johanas Paulis Laueris (kuriam dalyvaujant buvo sušaudyta 100 žmonių Lvove ir 400 — Vinicoje), oberjefreitorius, buvęs Borodiansko tarprajonio ortskomendatūros kanceliarijos viršininkas Augustas Šadelis ir policijos vachmistras, buvęs Ostlando policijos bataliono kuopos vado pavaduotojas Borisas Drachenfelsas-Kaljuveris.

Niurnbergo procesas
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Kitų nacių parodymai teisme įrodė, kad naciai užsibrėžė tikslą sunaikinti civilius gyventojus okupuotose Ukrainos teritorijose.

"Aš maniau, kad kuo daugiau sovietų piliečių bus sunaikinta, tuo lengviau bus mums, vokiečiams, vykdyti savo kolonijinę politiką", — sakė Burkhardtas.

Valireris prisipažino žudęs ir davęs įsakymus "užtikrinti vokiečiams platesnę gyvenamąją erdvę". Jogšatas paaiškino vaikų nužudymą tuo, kad tie liko be jau nužudytų tėvų, todėl jiems būtų sunku gyventi. Izenmanas pasakojo apie sušaudymų detales: "Maždaug 45-50 žmonių buvo atvesti prie duobės. Jie stovėjo priešais mus, ir mes juos sušaudėme kulkosvaidžiais, automatais ir karabinais".

Viešas atpildas

Sausio 28 d. pirmininkaujantis procesui teisingumo pulkininkas Terentijus Sytenka paskelbė nuosprendį. Tribunolas pripažino kaltais visus 15 kaltinamuosius "masinių šaudymų, žiaurumų ir smurto prieš taikius sovietinius piliečius ir karo belaisvius, miestų ir kaimų sunaikinimo, gyventojų apiplėšimo ir ištrėmimo į vergiją įvykdymu", tai yra nusikaltimų, numatytų TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1943 m. balandžio 19 d. nutarime dėl bausmės priemonių nacių nusikaltėliams ir jų parankiniams, įvykdymu.

Šejeris, Burkhardtas, fon Čamer und Ostenas, Heinišas, Valizeris, Trukenbrodas, Gelerfortas, Knolis, Bekenhofas, Izenmanas, Jogšatas ir Majeris buvo nuteisti mirties bausme pakariant. Laueris gavo 20 metų, o Šadelis ir Drachenfels-Kaljuveris — 15 metų katorgos darbų. "Nuosprendžiui vienbalsiai pritarė teismo salėje buvę Kijevo miesto darbuotojai", — rašė laikraštis "Pravda".

Vieša mirties bausmė įvyko kitą dieną, sausio 29 d., 17:00. Medinis ešafotas buvo pastatytas Kijevo centre, Kalinino aikštėje. Dabar tai yra Nepriklausomybės aikštė, kur dabar reguliariai rengiamos ukrainiečių nacionalistų fakelo eisenos.

Aikštėje ir gretimoje Kreščatiko gatvėje susirinko daugiau nei 200 tūkstančių miestiečių. Dokumentinės kinokronikos kadrai, kuriuose užfiksuota pakorimo procedūra, priklausantys Rusijos valstybiniam kino ir fotodokumentų archyvui, paskelbti žurnalo "Rodina" tinklalapyje.

Šiuose kadruose galima pamatyti, kaip prie ešafoto, kuris susidėjo iš šešių sekcijų, privažiavo sunkvežimiai su atviromis platformomis. Nuteistieji stovėjo ant jų su užrištomis rankomis už nugaros. Ant kaklo jiems užmetė kilpas. Tada automobiliai nuvažiavo, o naciai liko kabėti kilpose.

"Daugybė darbuotojų, esančių Chreščatike, bausmės įvykdymą sutiko visuotiniu pritarimu", — rašė "Pravda".

Tegai:
genocidas, naciai, Kijevas, Rusijos Federalinio saugumo biuras (FSB), Didysis Tėvynės karas
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas

Lavrovas sukritikavo idėją įvesti COVID-19 pasus ES

(atnaujinta 18:46 2021.03.02)
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen anksčiau pranešė, kad Europos Sąjungoje kuriamas elektroninis vakcinacijos pasas

VILNIUS, kovo 2 — Sputnik. Idėja įvesti COVID-19 pasus Europos Sąjungoje prieštarauja savanoriškos vakcinacijos taisyklei, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

"Tai, kiek suprantu, idėja, kuri yra ruošiama. Ji, kaip rašo jūsų kolegos Europoje, Europos šalyse suvokiama nevienareikšmiškai, o ši Briuselio demokratijos idėja... yra vertinama rimtai. Ir daugelis išsako tokį supratimą: pasirodo, kad ši idėja prieštarauja biurokratijos taisyklėms, nes ES šalyse yra sprendimas, kad skiepijimas — savanoriškas reikalas", — spaudos konferencijoje po susitikimo su Uzbekistano užsienio reikalų ministru sakė Lavrovas.

Anot jo, jei bus įvestas COVID-19 pasas, "tai prieštaraus savanoriškumo principui". "Tai reiškia, kad žmonės bus verčiami, jei žmonės, žinoma, norės judėti, o Europos gyventojaivsunkiai įsivaizduoja savo gyvenimą be judėjimo tarp Europos Sąjungos šalių", — paaiškino ministras.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen anksčiau pranešė, kad Europos Sąjungoje kuriamas elektroninis vakcinacijos pasas. Planuojama, kad pasas leistų žmonėms palaipsniui saugiai keliauti Europos Sąjungoje arba už jos ribų — darbo arba turizmo tikslais. Į pažymėjimą bus įrašyta informacija apie paciento skiepijimą, pasveikimą po COVID-19 ir koronaviruso tyrimo rezultatus.

Dokumento sukūrimo teisinis pagrindas bus pateiktas kovo mėnesį. Vakcinacijos pasą planuojama parengti iki vasaros.

Tegai:
koronavirusas, ES, Rusija
Temos:
Saugokime save ir kitus: koronavirusas Lietuvoje ir pasaulyje
Dar šia tema
Lenkija paragino vakcinų nuo COVID-19 gamintojus "pasidalinti" licencija
Vilniaus savivaldybė parodė, kaip senjorai vakcinuojami namuose
Lietuvos kariuomenės vadui nustatytas COVID-19
Kerčės gatvėje, archyvinė nuotrauka

Rusijos Valstybės Dūmos deputatas paragino Kijevą liautis šantažuoti Krymą vandeniu

(atnaujinta 11:52 2021.03.02)
Regionas valdo tik savo išteklius ir visi probleminiai praėjusių metų klausimai bus išspręsti kaip įmanoma greičiau, sakė politikas

VILNIUS, kovo 2 — Sputnik. Valstybės Dūmos deputatas Michailas Šeremetas paragino Kijevo valdžią nutraukti Krymo šantažą dėl vandens tiekimo per Šiaurės Krymo kanalą, nes Krymo gyventojams nereikia Ukrainos išmaldos.

Anksčiau Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovas Arsenas Avakovas teigė, kad Ukraina neturėtų tiekti vandens į Krymą tol, kol pusiasalis bus grąžintas Kijevo kontrolei.

"Laikas jau šiems personažams liautis šantažuoti Krymą. Krymo gyventojams nereikia išmaldos iš Ukrainos. Septyneri metai nuo to laiko, kai Ukraina nustojo tiekti vandenį į Krymą. Regionas verčiasi tik savo ištekliais ir artimiausiu metu bus išspręsti visi probleminiai praėjusių metų klausimai. Kelis kartus tai jau perėjome", — sakė Šeremetas RIA Novosti.

Pasak jo, Krymas yra klestintis regionas, o tai Kijevo politikams kelia pavydą.

"Štai kodėl jie pila purvą ant Krymo ir Rusijos", — sakė deputatas.

Krymas
© Sputnik / Константин Михальчевский

Anksčiau Ukraina per Šiaurės Krymo kanalą, einantį nuo Dniepro, aprūpino iki 85 procentų Krymo gėlo vandens poreikio. Tačiau po Krymo suvienijimo su Rusija vandens tiekimas per kanalą į respubliką buvo vienašališkai visiškai nutrauktas. Vandens tiekimo klausimas išspręstas išgaunant vandenį iš požeminių šaltinių ir natūralių rezervuarų, kurie per pastaruosius metus dėl mažo kritulių kiekio tapo gerokai seklesni.

Dėl vandens trūkumo daugelyje Krymo regionų, tarp jų Simferopolio, Jaltos ir Aluštos regionuose, į namus buvo įvestas vandentiekis. Rusijos vyriausybė parengė išsamų planą, kaip užtikrinti patikimą vandens tiekimą pusiasaliui. Jam įgyvendinti buvo skirta apie 50 milijardų rublių.

Krymas tapo Rusijos regionu po 2014 metų kovo mėnesį surengto referendumo, kuriame 96,77 proc. Krymo Respublikos rinkėjų ir 95,6% Sevastopolio gyventojų pasisakė už prisijungimą prie Rusijos. Ukraina vis dar laiko Krymą savo, bet laikinai okupuota teritorija. Rusijos vadovybė ne kartą pareiškė, kad Krymo gyventojai demokratiškai, visiškai laikydamiesi tarptautinės teisės ir JT chartijos, balsavo už susijungimą su Rusija. Rusijos prezidento Vladimiro Putino teigimu, Krymo klausimas "galutinai uždarytas".

Tegai:
vanduo, Ukraina, Rusija, Krymas
Dar šia tema
"Kieno Krymas?": Ukraina paskelbė Tichanovskajai ultimatumą
Kryme pareiškė, kad Šrėderis pamiršo svarbiausią dalyką vertindamas Krymo įvykius
Dėmesys Krymui. Kaip valdant Baidenui persitvarko NATO
Rusijos ambasada atsakė Lietuvos URM apie Krymo priklausymą
Kovo 4-oji

Kokia šiandien diena: kovo 4-osios šventės

(atnaujinta 23:15 2021.03.03)
Kovo 4 yra 64-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Nuo šios dienos iki metų galo lieka 301 diena

Šiandien saulė teka 07:00, leidžiasi 18:01, dienos ilgumas 11 val. 01min.

Mėnulis (priešpilnis) teka 11:12 val., leidžiasi 03:47 val.

Savo vardadienį šiandien švenčia Daina, Daugvydas, Girmantė, Kazimieras (Kazys), Kazimiera, Vaclova, Vacė.

Kovarnių diena

Kovarnių diena — sena lietuvių šventė, skirta pavasariui pašlovinti. Šiuo metu į Lietuvą parskrenda kovarniai, kovai.

Kovo 4-oji Lietuvos istorijoje

1877 metais gimė prozininkas Kazys Lekeckas. Mirė 1944 m.

1917 metais Kazys Kaluževičius, lietuvių cirko artistas. Mirė 1965 m.

1936 metais gimė Kęstutis Arlauskas, išleidęs istorines nuotykines apysakas "Bėglys" (1987), "Paslapties kaina" (1995).

Kovo 4-oji pasaulio istorijoje

1678 metais gimė italų kompozitorius Antonijus Vivaldis.

1791 metais Vermontas tapo 14-ąja JAV valstija.

1793 metais  antrai kadencijai JAV prezidento poste inauguruotas Džordžas Vašingtonas.

1861 metais įvyko 16-ojo Amerikos prezidento Abraomo Linkolno inauguracija.

1877 metais Maskvoje įvyko Piotro Čaikovskio baleto "Gulbių ežeras" premjera.

1917 metais Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečiai masiškai pradėjo trauktis Vakarų fronte.

1933 metais inauguruotas 32-tasis JAV prezidentas Franklinas Ruzveltas.

1952 metais Kinija apkaltino JAV panaudojus bakteriologinį ginklą Korėjoje.

1972 metais TSRS pasirašė naftos gavybos ir perdirbimo sutartį su Libija.

1994 metais dėl sprogimo Pasaulio prekybos centre Niujorke nuteisti keturi musulmonų teroristai.

Tegai:
šventės
Temos:
Svarbios istorinės datos ir šventės Lietuvoje: kalendorius kiekvienai dienai