šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą