Antrojo pasaulinio karo karinė technika

Kas rašoma apie Antrąjį pasaulinį karą įvairių šalių vadovėliuose

293
(atnaujinta 16:09 2019.05.09)
Anot Europos, JAV ir Japonijos mokyklų vadovėlių, viskas prasidėjo Lenkijoje, lemiamą vaidmenį atliko Londonas, tačiau baigė karą amerikiečiai

VILNIUS, gegužės 9 — Sputnik. Viskas prasidėjo Lenkijoje, lemiamą vaidmenį atliko Londonas, tačiau baigė karą amerikiečiai: Antrasis pasaulinis karas įvairiai pristatomas Europos, JAV ir Japonijos mokyklų vadovėliuose. RIA Novosti ištyrė kai kuriuos iš jų ir pasidalino rezultatais.

Prancūzai: karą baigė amerikiečiai

Prancūzijos moksleiviai sužinos apie Antrąjį pasaulinį karą iš pasakojimo apie "fašizmo ir komunizmo grėsmę". Tai, kas įvyko, apibūdinama tokiais terminais kaip "totalitarizmas", "žiaurumas", "nesutarimų slopinimas". Antihitlerinės koalicijos šalių veiksmai apibūdinami sąvokomis "demokratija", "liberalios vertybės", "žmogaus teisės".

Hitlerio užpuolimo prieš Sovietų Sąjungą priežastys istorijos vadovėliuose žemesniosioms klasėms pateikiamos taip: "Hitleris norėjo gauti didžiules Rusijos teritorijas. Šių teritorijų sąskaita naciai norėjo padidinti savo gyvenamąją erdvę. 1941 metų invazija buvo vadinama "Operacija "Barbarossa"". Joje dalyvavo keturi milijonai kareivių, ir tai tapo didžiausia karine operacija žmonijos istorijoje".

Istorijos vadovėliuose aukštesniosioms klasėms yra daugiau informacijos, tačiau, pavyzdžiui, Stalingrado mūšis aprašytas tik dviejose pastraipose. Tiek pat vietos suteikta Raudonosios armijos vaidmeniui Rytų Europos išlaisvinime paaiškinti. Lemiamu momentu pavadintas antrojo fronto atidarymas. Pabrėžta: "1942 metais Vašingtonas kuria Didįjį aljansą, į kurį įeina visos šalys, kovojančios prieš Vokietiją ir jos sąjungininkus. Jie mobilizuoja visą savo ekonominį potencialą pergalei ir tampa "demokratijos arsenalu"".

Pagrindiniai Antrojo pasaulinio karo frontai, anot Prancūzijos istorikų, — tai mūšis Ramiojo vandenyno pakrantėje (Midvėjus, Gvadalkanalis), Šiaurės Afrikoje ir tik tada — Stalingrado mūšis.

Daroma išvada: "Karą baigia amerikiečiai, kurie, panaudoję branduolinį ginklą, privertė Japoniją kapituliuoti".

Britanija "parodė pavyzdį visam pasauliui"

1941 metų įvykiai, kai Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą, britų vadovėliuose paminėti lyg tarp kitko. Daug dėmesio skiriama 1942 metams, kai įvyko pagrindinės kovos dalyvaujant karališkajai kariuomenei. Aprašomos kovos Šiaurės Afrikoje, Italijoje, Normandijoje.

Amžinoji ugnis
© Sputnik / Александр Липовец

Apie Stalingrado ir Kursko mūšius rašoma tik keliais sakiniais. Ir nė žodžio apie tai, kad būtent šie mūšiai tapo posūkio tašku Antrajame pasauliniame kare. Vadovėliuose aukštesniosios klasės mokiniams Sovietų Sąjungos vaidmeniui skiriama jau daugiau dėmesio.

"Rusijos indėlis į karą, žinoma, buvo neįkainojamas, tačiau Rusija veikė tik Rytų fronte. Maskvos tiesioginis indėlis į Londono pastangas buvo nulinis, o Sovietų dalyvavimas bendroje sąjungininkų strategijoje apsiribojo išteklių tiekimo ar skubių (anglų-amerikiečių — Sputnik) laipinimų reikalavimu Prancūzijoje", — rašoma istorijos vadovėlyje aukštesniosioms klasėms ir studentams "Britanija XX amžiuje".

Daug pastraipų parašyta apie tai, kad karūnos pavaldiniai kovojo frontuose, kad apsaugotų liberalias vertybes ir panaikintų totalitarizmą bei diktatūrą pasaulyje. Pabrėžiama, kad britai Antrojo pasaulinio karo metu suvokiami kaip ypatinga tauta. Pagrindinėmis jos savybėmis tapo išskirtinumas, nepanašumas į kitas tautas, dvasingumas ir griežtas demokratijos ir liberalizmo vertybių laikymasis.

Pasak britų istorikų, būtent Londonas atliko pagrindinį vaidmenį pergalėje prieš fašizmą. Vidurinių mokyklų mokiniams aiškinama, kad "Didžioji Britanija stovėjo viena, bet tvirtai vadovaujama Vinstono Čerčilio, ir rodė pavyzdį visam pasauliui". Tuo pačiu metu pergalė prieš fašizmą tapo įmanoma mūšių Ramiajame vandenyne ir Rytų fronte, teigiama istorijos vadovėliuose. Šalių, buvusių Britanijos sandraugoje, įnašas beveik nepaminėtas.

Vokietija nutolsta nuo nacių

Į Vokietijos mokyklų mokymo programas Antrojo pasaulinio karo studijavimas buvo įtrauktas 1960-ųjų metų pabaigoje. Vadovėliuose buvo griežtai kritikuojamas nacių savavališkumas, tačiau tuo pat metu buvo pabrėžiama vokiečių pirmapradė taikos natūra. Ypač tai pradėta pabrėžti po Vokietijos suvienijimo 1990-ųjų pradžioje.

Dabar kiekvienoje iš šešiolikos federalinių žemių yra savi vadovėliai. Jų turinį nustato regioniniai švietimo skyriai. Visas knygas vienija vienas dalykas — besąlyginis nacių praeities pasmerkimas. Aiškiai matoma riba tarp praeities ir ateities šalies.

Didelis vaidmuo skiriamas paprastų vokiečių gyvenimui, kaip jie buvo įtraukti į šį karą ir kaip sugebėjo įveikti sunkumus. Pabrėžiama paprastųjų Vokietijos piliečių ištvermė aviacijos bombardavimo akivaizdoje.

Kita informacija tekstuose pateikta pacifistinėmis ir gana nepatriotinėmis spalvomis. Pagrindinis dėmesys skiriamas pirmųjų šaltinių tyrimui. Mokiniai skaito skirtingus dokumentus. Pavyzdžiui, įstatymus, kuriuos priėmė nacionalsocialistai, atėję į valdžią, Wannsee konferencijos protokolus, kuomet buvo detaliai suplanuotas "galutinis žydų klausimo sprendimas". Nagrinėjami šalyje uždraustų ir sudegintų knygų sąrašai. Ypač svarbi tema yra Holokaustas. Mokiniai susitinka su nacizmo aukomis.

Jei Rusijos vadovėliuose analizuojama frontų veikla, karinių operacijų eiga ir transporto priemonių skaičius, tai Vokietijoje pasakojimas apie karą grindžiamas frontininkų prisiminimais ir laiškais. Kareiviai aprašė, kas tai — sėdėti tranšėjoje, išgyventi artilerijos apšaudymą, eiti į ataką.

"Ilgai lauktas posūkis šiame kare prasidėjo 1943 metais po 6-osios Vokietijos kariuomenės pralaimėjimo ir kapituliacijos  prie Stalingrado", — sakoma Jenso Eggerto vadovėlyje "Vokietija nuo 1871 iki 1945 metų".

Atskiras dėmesys skiriamas sąjungininkų išlaipinimui Normandijoje. Tuo pat metu tekste nėra nei Kursko lanko, nei Bagrationo operacijos, nei kovos dėl Berlyno. Taip pat knygoje nė žodžio apie tai, kad dauguma Vermachto pajėgų buvo Rytų fronte. Pažymima: "Palaipsniui sąjungininkai (Didžioji Britanija, Prancūzija, JAV ir Sovietų Sąjunga) pasiekė sėkmę".

Kituose vadovėliuose galima rasti ir tokį teiginį: "Gegužės 8 dieną baigėsi karas, kuris tapo gėda šaliai ir atnešė daug sielvarto Vokietijos žmonėms". Ypač pabrėžiama, kad karo tikslas buvo užkariauti. Tuo pačiu metu nacionalsocializmas vadovėliuose rodomas kaip blogas vokiečių likimas, o ne kaip tragedija valstybėms, kurios nukentėjo nuo nacių.

Viskas prasidėjo Lenkijoje

Lenkams pirmiausia svarbu parodyti, kad Antrasis pasaulinis karas prasidėjo Vokietijos užpuolimu prieš Lenkiją. Tačiau pagrindinis akcentas — Maskvos kaltė. "Lenkija buvo užpulta 1939 metų rugsėjo 1 dieną, o po 16 dienų rytinę šalies dalį okupavo ir Sovietų Sąjunga. Maskva vadovavosi Molotovo-Ribentropo paktu", — rašoma viename iš tekstų mokiniams.

Tuo pačiu metu vadovėlyje nėra nė žodžio apie tai, kad TSRS veltui bandė derėtis su Didžiąja Britanija ir Prancūzija dėl koalicijos prieš Vokietiją sukūrimo.

Taip pat nėra pranešta apie didelį Raudonosios armijos indėlį į pergalę, pabrėžiamas Antrojo fronto atidarymas, JAV kareivių nuopelnai. Vadovėliuose ypatingas dėmesys skiriamas tam, kaip NKVD sušaudė Lenkijos karininkus Katynėje, o taip pat Volynės žudynėms.

Amerikiečiams priešas yra Japonija

Kitoje Atlanto pusėje vyraujančią nuomonę galima atsekti istorijos vadovėlio aukštesniosioms klasėms "Amerikos požiūris" pavyzdžiu. Jame Antrajam pasauliniam karui skirti 69 puslapiai.

Vienas iš jų — "Amerika ir Antrasis pasaulinis karas" — prasideda Amerikos pramonės apibūdinimu prieškario laikotarpiu ir jos perorientavimu į karinę gamybą. Daug dėmesio skiriama segregacijai Amerikos kariuomenės gretose. Yra informacijos apie Normandijos operaciją ("D" diena) ir karines operacijas Ramiojo vandenyno regione.

Oficiali Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Jei Rusijos vadovėliuose pagrindinė Pergalės iliustracija — raudonosios vėliavos iškėlimas virš Reichstago, tuomet JAV tai amerikiečių kareivių nuotrauka, kurioje jie iškelia JAV vėliavą kalne po Ivo Džimos užėmimo Japonijoje. Kariniams veiksmams prieš Japoniją skiriama daug daugiau dėmesio nei pasipriešinimui Vokietijai.

TSRS pirmą kartą paminėta, kai pasakojimas pasiekia Stalingrado mūšį, jam skiriamos penkios pastraipos. Tačiau nurodoma, kad tai buvo posūkio taškas kare. Iš sovietų asmenybių paminėtas tik Josifas Stalinas.

Karo aukų lentelėje pažymima, kad TSRS patyrė didžiausias žmonių aukas: 11 milijonų karių ir 6,7 milijono civilių. Tačiau šie skaičiai nesutampa su Rusijos istorikų vertinimais.

Be to, iš vadovėlio neaišku, kas užėmė Berlyną. Nurodyta, kad JAV pajėgos artėjo prie Vokietijos sostinės iš vakarų, o Sovietų pajėgos 1945 metų balandžio 16 dieną perplaukė Oderio upę. "Po penkių dienų jie pasiekė Berlyno pakraštį", — pažymima knygoje. Iškart po to sakoma, kad Hitleris nusišovė savo bunkeryje, o Vokietijos vadovybė bandė pasiduoti amerikiečiams ir britams. Tačiau būsimas šalies prezidentas Dvaitas Eizenhaueris "primygtinai reikalavo besąlyginės kapituliacijos", kuri buvo priimta gegužės 7 dieną. "Kita diena — gegužės 8-oji — buvo paskelbta Pergalės diena Europai"",— rašo autoriai.

Japonai turi savo karą

Japonijos mokyklų programoje daug dėmesio skiriama šiaurinių Kinijos (Manchurijos) ir Korėjos pusiasalio teritorijų okupacijai, taip pat kariniams veiksmams Pietryčių Azijoje per Antrąjį pasaulinį karą.

Vadovėlyje "Naujoji istorija" Sovietų Sąjungos paminėjimas pasirodo tik skyriaus apie Antrąjį pasaulinį karą pabaigoje. Šią knygą sukūrė Japonijos istorijos vadovėlių reformų bendrovė, kuriai 1997 metais vadovavo dabartinis ministras pirmininkas Šinzo Abė. Organizacija ir pats vadovėlis buvo kritikuojami dėl nacionalistinio požiūrio į istorinius įvykius. Tačiau 2001 metais jį patvirtino Švietimo ministerija, ir vadovėlis iš karto tapo vienu iš perkamiausių.

Vadovėlio autoriai teigia, kad Maskva pažeidė neutralumo paktą ir užpuolė Japoniją tuo metu, kai ši jau buvo pasirengusi kapituliuoti 1945 metų rugpjūčio 9 dieną. Kituose vadovėliuose taip pat pažymima, kad dėl to Sovietų Sąjunga užėmė "nuo amžių esančias Japonijos teritorijas", tarp jų ir Pietų Kurilus. Taip pat paminėtas Kvantungo armijos pralaimėjimas, dėl kurio daugiau nei 600 tūkstančių Japonijos kareivių buvo paimti į nelaisvę, o dešimtys tūkstančių mirė darbo stovyklose Sibire. Apskritai, mokyklų knygose pateikiami sausi faktai ir įvykiai, be jokių ypatingų emocinių spalvų.

293
Tegai:
Japonija, JAV, Europa, Antrasis pasaulinis karas
Dar šia tema
Pergalės paradas Raudonojoje aikštėje. Tiesiogiai (pasibaigė)
Nuotrauka iš eismo įvykio, kurį sukėlė aktorius Michailas Jefremovas

Liudytojas papasakojo apie Jefremovo elgesį po mirtinos avarijos

(atnaujinta 16:08 2020.08.06)
Dar vienas įvykio liudininkas teismo posėdžio metu pareiškė, kad aktorius galėjo atsitrenkti į jo automobilį dar prieš mirtiną susidūrimą su Zacharovu

VILNIUS, rugpjūčio 6 — Sputnik. Mirtinos avarijos, kurioje dalyvavo Michailas Jefremovas, liudytojas teisme pasakojo apie aktoriaus elgesį po avarijos.

Pasak jo, aktorių išlaipino iš vairuotojo vietos, po to jis perėjo bulvarą ir atsisėdo ant šaligatvio. Po kelių minučių aktorius priėjo prie avarijos liudininkų ir paprašė cigaretės.

Aktorius Michailas Jefremovas
© Sputnik / Пресс-служба Пресненского суда

"Parūkė, pažiūrėjo į savo automobilį, numojo ranka. Nuėjo prie Zacharovo automobilio ir paklausė, ar viskas gerai. Tada, nesisėsdamas į savo automobilį, nuėjo į kelių policijos darbuotojų automobilį", — cituoja vyrą "REN TV".

Liudytojas taip pat pridūrė, kad jam pasirodė, jog automobilyje yra dar vienas asmuo.

Kitas įvykio liudininkas teismo posėdžio metu pareiškė, kad Jefremovas galėjo atsitrenkti į jo automobilį dar prieš mirtiną susidūrimą su Zacharovo "Lada". Pasak jo, aktorius "chamiškai" vairavo savo automobilį — išvažiuodavo į "priešingą juostą" ir kelis kartus staiga stabdė.

Mirtinas eismo įvykis Maskvos centre

Birželio pradžioje Michailas Jefremovas, vairuodamas "Jeep Grand Cherokee", kirto dvigubą ištisinę liniją Smolensko aikštėje, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir atsitrenkė į furgoną "Lada". Vairuotojas, vienos iš internetinių parduotuvių kurjeris Sergejus Zacharovas buvo hospitalizuotas į ligoninę dėl galvos traumos. Ryte vyras mirė.

Tyrimo duomenimis, avarijos metu aktorius buvo apsvaigęs nuo alkoholio. Vėliau jo kraujyje rasta narkotikų pėdsakų. Pirmojo tardymo metu Jefremovas "labiau murmėjo, nei kalbėjo" ir negalėjo prisiminti, kas nutiko. Tačiau, kaip tuomet sakė advokatas Vitalijus Černyševas, menininkas "neneigė savo dalyvavimo" (tai užfiksuota bylos medžiagoje).

Po kelių dienų Jefremovas paskelbė vaizdo žinutę, kurioje prašė velionio šeimos atleidimo, tačiau Zacharovo artimieji nepriėmė atsiprašymo ir atsisakė piniginės kompensacijos. Netrukus Jefremovo gynėjas teigė surinkęs pakankamai aktoriaus nekaltumo įrodymų ir pažadėjo, kad vykstant teismo procesui bus sensacija.

Tyrimo metu aktorius jau atsisakė pripažinti kaltę dėl avarijos, pasinaudodamas Konstitucijos 51 straipsniu, kuris leidžia neduoti parodymų prieš save.

Dabar jam yra skirtas namų areštas, aktoriui gresia nuo penkerių iki 12 metų kalėjimo.

Tegai:
eismo įvykis, Rusija, Michailas Jefremovas
Dar šia tema
Advokatai Jefremovo byloje sureagavo į drausminę procedūrą prieš juos
Jefremovo advokatas aktoriaus pokalbį su policija pavadino melagiena
Teismas Jefremovui skyrė namų areštą iki kitų metų
Baltarusijos AE, archyvinė nuotrauka

Rugpjūčio 7-ąją prasidės branduolinio kuro krovimas į pirmąjį BelAE energetinį bloką

(atnaujinta 15:52 2020.08.06)
Baltarusijos energetikos ministerija anksčiau pranešė, kad fizinio pirmojo BelAE jėgainės bloko paleidimo pradžia planuojama artimiausiomis dienomis

VILNIUS, rugpjūčio 6 — Sputnik. Branduolinio kuro pakrovimas į pirmojo Baltarusijos atominė elektrinės (BelAE) reaktoriaus šerdį prasidės šį penktadienį, rugpjūčio 7 dieną, savo Telegram kanale pranešė Baltarusijos Energetikos ministerija.

"Tai yra vienas iš energetinio bloko eksploatavimo pradžios proceso etapų. Iš viso rugpjūčio mėnesį į reaktorių bus įkelta 163 šilumą generuojančių rinkinių", — teigiama pranešime.

Anksčiau Energetikos ministerija aiškino, kad fizinis jėgainės paleidimas prasidės būtent nuo branduolinio kuro pakrovimo į reaktoriaus šerdį, o po to bus įjungti pagrindiniai cirkuliaciniai siurbliai, kad šildytų pirminį reaktoriaus aušinimo skystį iki projektinių parametrų. Po to reaktorius išvedamas iki minimalaus kontroliuojamo lygio (grandininės reakcijos pradžios) atliekant reikiamus bandymus ir laipsniškai didinant reaktoriaus įrenginio galios lygį.

"Fizinis paleidimas yra vienas iš pagrindinių energetinio bloko paleidimo projekto etapų. Pagrindinė jo užduotis yra patvirtinti maitinimo bloko patikimumą ir saugą esant projektavimo parametrams", — pabrėžia Baltarusijos ministerija.

Baltarusija, dalyvaujant "Rosatom", stato atominę elektrinę Gardino srityje, maždaug už 50 kilometrų nuo Vilniaus. Gegužės pradžioje į objektą buvo pristatytas branduolinis kuras pirmajam energetiniam blokui. 

Nuo pat projekto gyvavimo pradžios Lietuva pasisako kategoriškai prieš jį, kaltindama Minską dėl "nesaugios statybos" ir pareikšdama, kad Baltarusijos AE kelia "grėsmę" Lietuvai. Nepaisant to, kad branduolinis objektas išlaikė visus būtinus ir net papildomus TATENA ir kitų specializuotų institucijų patikrinimus.

Lietuvos valdžia ragina visas ES šalis atsisakyti energijos pirkimo iš BelAE, o Briuselį ir JAV — užkirsti kelią atominės elektrinės eksploatacijai. Taip pat arčiausiai Lietuvos stoties esančių regionų gyventojams dalijamos jodo tabletės "avarijos" atvejui.

Tegai:
Baltarusija, Astravo AE
Temos:
Astravo atominės elektrinės statybos
Dar šia tema
Nausėda paragino ES siųsti Lukašenkai "aiškų signalą" dėl BelAE paleidimo
Politologas: Lietuva nori sužlugdyti BelAE projektą iš pavydo
Ekspertas: Lietuva pateikia savo fantazijas apie BelAE kaip tikrus faktus
Vanduo, archyvinė nuotrauka

"Klaipėdos vanduo" pradeda neplaninius patikrinimus Karklėje

(atnaujinta 16:20 2020.08.06)
Bendrovės "Klaipėdos vanduo" skaičiavimais, per naktį iš tinklų buvo ištraukta maždaug trečdalis per parą suvartojamo vandens kiekio Karklėje

VILNIUS, rugpjūčio 6 — Sputnik. Turima įtarimų, kad Karklėje naktimis vanduo yra siurbiamas  iš vandentiekio tinklų. Dėl to kenčia vietos gyventojai, liekantys be vandens, praneša Klaipėdos savivaldybė.

Šiuo atžvilgiu bendrovė "Klaipėdos vanduo" pradeda neplaninius patikrinimus Karklėje.

"Pastebėjome, kad naktimis Karklėje išaugo vandens tiekimas. Pradėjome sekti informaciją ir nustatėme, kad net išjungus siurblius į Karklės vandentiekio tinklus buvo tiekiama apie 4 m³ /val. Skaičiuojame, kad per naktį iš tinklų buvo ištraukta ne mažiau nei 24 m³, o tai yra maždaug trečdalis per parą suvartojamo vandens kiekio Karklėje. Čia maždaug suvartojama apie 68 m³ per parą. Turime įtarimą, kad gyvenvietėje kažkas prijungia siurblius prie tinklų, kurie sugeba ištraukti vandenį iš mūsų įmonės rezervuarų", – sako bendrovės generalinis direktorius Benitas Jonikas.

Karklės gyventojai laikinai buvo likę be vandens. AB "Klaipėdos vanduo" gabeno vandenį į Karklės vandenvietės rezervuarą. Per liepą papildomai atvežta 150 m³ vandens.

"Mūsų įmonė deda dideles pastangas, kad visi gyventojai būtų aprūpinti vandeniu, todėl dabar pradedame neplaninius patikrinimus ir tikimės nustatyti kas Karklės gyvenvietę palieka be vandens", – sako AB "Klaipėdos vanduo" generalinis direktorius Benitas Jonikas.

"Klaipėdos vanduo" prašo Karklės gyventojų būti pilietiškais ir pranešti, kas galimai naktimis iš vandentiekio tinklų siurbia vandenį.

Karklės gyvenvietėje vandens trūkumas ilgametė problema. Gyvenvietėje požeminis sluoksnis – mažai vandeningas ir jo nebeužtenka dabartiniams žmonių poreikiams. AB "Klaipėdos vanduo" planuoja, kad į Karklės gyvenvietę nepertraukiamai vanduo bus tiekiamas 2022 metais.

Tegai:
Klaipėda
Dar šia tema
Klaipėda planuoja įsigyti dar 10 elektrinių autobusų