Trečiasis baltarusijos frontas forsuoja upę Lučesą, archyvinė nuotrauka

"Bagrationo" triumfas. Kuo Hitleris sumokėjo Baltarusijos okupaciją

349
(atnaujinta 18:34 2019.07.03)
Vokiečiai sukūrė galingą gynybos sistemą per Baltarusijos okupaciją, bet jie nesitikėjo tokios pagrindinės atakos krypties

VILNIUS, liepos 3 — Sputnik. 700 kilometrų frontas, šimtai tūkstančių nužudytų ir įkalintų nacių — 1944 metų liepos 3 dienos strateginės operacijos "Bagrationas" metu, kuri iš esmės nulėmė Didžiojo Tėvynės karo rezultatus, sovietų kariai išlaisvino Minską. Baltarusijos okupacijos metais vokiečiai čia sukūrė galingą gynybos sistemą, tačiau pagrindinės atakos kryptis juos labai nustebino. Kaip prieš 75 metus Raudonoji armija nugalėjo stipriausią Vermachto grupę — rašoma Nikolajaus Protopopovo RIA Novosti pateiktoje medžiagoje.

Sugriuvęs "balkonas"

Dabartinėje karo istorijoje "Bagrationas" laikomas didžiausia puolimo operacija ir, žinoma, viena iš pagrindinių ir sėkmingiausių Didžiosios Tėvynės karo metais. Operacijai pradėta ruoštis 1944 metais balandžio mėnesį. Pagrindinis tikslas buvo sunaikinti vadinamąjį "Baltarusijos balkoną" — 250 tūkstančių kvadratinių kilometrų projekciją, kuri apėmė visą Baltarusiją. Šios teritorijos sunaikinimas atvėrė kelią Sovietų kariams į Lenkiją ir Vokietiją, kas Vokietijos kariuomenės grupes "Šiaurės" ir "Šiaurės Ukraina" padarė labai pažeidžiamomis.

Operaciją vykdė keturi frontai — 1-asis Baltijos, 1-ojo, 2-ojo ir 3-ojo Baltarusijos padaliniai — tai 178 pėstininkų divizijos, 12 tankų ir mechanizuotų korpusų ir 21 brigada. Karius pridengė penkios oro pajėgos. Bendra sovietų pajėgų grupė viršijo 1,2 mln. žmonių, daugiau kaip keturi tūkstančiai tankų, beveik penki tūkstančiai lėktuvų, 34 tūkst. ginklų ir minosvaidžių. Specialus vaidmuo buvo skirtas partizanams, kurių tuo metu Baltarusijoje buvo apie 140 tūkst. Jie turėjo vykdyti diversijas priešo užnugaryje, trikdyti priešininkų susisiekimą ir užkirsti kelią atsargų tiekimui, pirmiems užgrobti tiltus ir upių perkėlas, sulaikyti juos, kol priartės pagrindinės pajėgos.

Hitleris nesitikėjo, kad didelio masto sovietų kariuomenė toliau atakuos Baltarusijos fronto dalį — Vermachto vadovybė manė, kad sovietų kariai toliau puola Ukrainą mėgindami išskirti "Centro" ir "Sever" armijos grupes. Todėl būtent čia vokiečiai perkėlė daugiau pajėgų. Vokiečiai planavo sulaikyti Raudonąją armiją Baltarusijos teritorijoje vien "Centro" kariuomenės pajėgomis. Tačiau, nepaisant to, naciai buvo gerai įsitvirtinę daugelyje gyvenamųjų vietovių — Vitebske, Babruiske, Mogiliove, Borisove, Oršoje ir Minske. Šias vietoves jie pavertė tikromis tvirtovėmis, tikėdamiesi kovoti šioje aplinkoje.

В дни операции Багратион, за столом (слева направо): В.Е. Макаров — бригадный комиссар, Александр Михайлович Василевский — начальника Генерального штаба, Иван Данилович Черняховский — генерал армии, архивное фото
РИА Новости
Operacijos "Bagration" dienomis. Prie stalo (iš kairės į dešinę): V.E. Makarovas — brigados komisaras, Aleksandras Mikhailovičius Vasilevskis— Generalinio štabo viršininkas, Ivanas Danilovičius Černiachovskis — armijos generolas

Vokiečių vadovybei Baltarusijos zona buvo labai svarbi — tai buvo buferis tarp Lenkijos ir Rytų Prūsijos. Iš čia galima buvo pulti Maskvą. Vokiečiai sukūrė čia ešeloninę gynybą iš kelių linijų iki 250 kilometrų gylio. Baltarusijos okupacijos metais naciai sugebėjo sukurti tūkstančius bunkerių, slėptuvių, apsirūpinti keičiamomis artilerijos pozicijomis ir gerai įrengtais šaudymo punktais.

Miškingos ir pelkingos vietos jiems buvo didelis privalumas — jie sumaniai panaudojo upes ir kitas natūralias kliūtis. Iš viso armijos "Centro" grupę sudarė apie 900 tūkst. žmonių, dešimt tūkstančių vienetų ginklų ir minosvaidžių, 900 tankų ir 1 350 lėktuvų.

Antrasis Stalingradas

Prieš sovietų vadovybę iškilo labai sudėtinga užduotis. Operacijos "Bagration" idėja buvo — iš karto pertraukti priešo gynybą šešiomis kryptimis keliais galingais, giliais keturių frontų smūgiais. Po to reikėjo stiprinti puolimą, panaikinti pagrindines armijos grupės "Centras" pajėgas Minsko regione. Tada sovietų kariuomenė turėjo atvykti į Lenkiją ir pasiekti Kauno — Balstogės — Liublino pasienius.

Operacija prasidėjo 1944 metais birželio 23 dieną. Prasidėjus gynybai Vitebske, Sovietų kariuomenei prireikė dviejų dienų — iš karto į "katilą buvo suvarytos" penkios Vokietijos divizijos. Praėjo dar dvi dienos, kad naciai būtų sunaikinti. Tą pačią dieną Orša buvo išlaisvinta. Taip pavyko sunaikinti kairiąją armijos grupės "Centro" šiaurinę dalį. Jau tada vokiečiai patyrė didžiulių nuostolių — daugiau kaip 40 tūkst. žmonių buvo nužudyti netoli Vitebsko ir Oršos, dar 17 tūkst. nacių pateko į nelaisvę. Mogiliovas buvo išlaisvintas birželio 28 dieną — čia Vermachtas prarado daugiau nei 30 tūkstančių kareivių ir pareigūnų.

Bobruiske priešo grupuotę sunaikino pirmojo baltarusių fronto kariai. Raudonosios armijos kovotojai turėjo veikti pelkėse, tačiau kartais tai buvo naudinga — dažnai vokiečiai nesitikėjo išpuolių iš pelkių, manydami, kad iš ten užpulti neįmanoma. Bobruiską puolė dvi dienas — vokiečiai bandė atblokuoti apsuptą miestą, bet visi jų bandymai buvo nesėkmingi. Birželio dvidešimt devintąją miestas buvo išlaisvintas nuo nacių. Dėl to Vermachto  9-oji armija buvo visiškai sunaikinta — vokiečiai prarado daugiau nei 70 tūkst. kareivių ir pareigūnų. Kelias į Minską buvo laisvas.

Белорусская наступательная операция Багратион проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года. Вступление Красной армии в Минск, архивное фото
РИА Новости
Baltarusijos puolimo operacija "Bagration" vyko nuo 1944 metų birželio 23 dienos iki rugpjūčio 29 dienos. Raudonosios armijos atvykimas į Minską

Praradę Slucką ir Nesvyžių, vokiečiai neteko pabėgimo maršrutų. Liepos pirmąją ir antrąją liepos 1-osios Baltarusijos fronto kariai priėjo prie Minsko — čia jie susidūrė su nauja 5-ąją vokiečių tankų divizija. Per kelias paras nuo sunkiausių mūšių šį divizija prarado didžiąją dalį įrangos ir personalo. Jau liepos 3 dieną ryte Minską įsiveržė Aleksėjaus Burdeino pirmasis tankų korpusas, o pirmojo Baltarusijos fronto pirmieji nariai atvyko į miestą iš pietų. Vokiečiai beveik nesipriešino, o dienos viduryje Sovietų kariai visiškai išlaisvino Baltarusijos sostinę.

Per Minsko puolimo operaciją buvo apsupta 4-oji Vokietijos kariuomenė — ji buvo likviduota per keletą dienų, daugiau nei 70 tūkst. nacių visam laikui liko gulėti Baltarusijos žemėje, dar 35 tūkst. papuolė į nelaisvę.

Verchmato vadovybė bandė atkurti gynybą ir stabilizuoti padėtį. Tačiau tam kritiškai truko atsargų. Naciams neturėjo jokio kito pasirinkimo, tik trauktis. Nedidelis skaičius tinkamų kelių ir pelkės privertė vokiečius susitelkti į karių atsitraukimą per Žlobino ir Rahačovo greitkelį, kuris palengvino Sovietų pilotams paieškas ir priešų sunaikinimą. Su didžiuliais smūgiais iš oro sprogdintojai ir šturmo lėktuvai sudegino dešimtis karinės įrangos kolonų.

Pagrindinis lūžis

Iš viso sovietų kariuomenė įveikė iki 280 kilometrų, nugalėdama apie 30 Vokietijos divizijų ir atlaisvindama didžiąją dalį Baltarusijos. Tada prasidėjo antrasis operacijos "Bagrationas" etapas — Raudonosios armijos puolimas Vilniuje, Gardine, Breste ir Šiauliuose. Liepos septynioliktą-aštuonioliktą dienomis sovietų kariai peržengė sieną su Lenkija, o rugpjūčio pabaigoje jie pasiekė Vyslos upę ir priartėjo prie Varšuvos. Štabas nusprendė netęsti puolimo ir pradėti gynybą — kariai buvo pavargę, reikėjo papildyti įrangos ir šaudmenų atsargas.

Белорусская наступательная операция Багратион (23 июня — 29 августа 1944 года), колонна пленных немцев, архивное фото
РИА Новости
Baltarusijos puolimo operacija "Bagration" (1944-ųjų birželio 23 - rugpjūčio 29 dienomis). Vokiečių kalinių kolona

Per 68 kovų dienas Raudonoji armiją prarado daugiau nei 765 tūkst. žmonių — tai buvo žuvę, sužeisti ir dingę be žinios žmonės. Iš jų 178 000 žmonių žuvo.

Baltarusijos operacijos sėkmė leido smogti stiprius smūgius Vokietijos kariams Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Rytų Prūsijoje. Vokietijos pralaimėjimas Baltarusijoje privertė vokiečių komandą perkelti reikšmingus rezervus iš Vakarų pusės, taigi sąjungininkų armijos nusileido Normandijoje ir sugebėjo atlikti puolimo operacijas palankiomis sąlygomis.

Vermachto nuostoliai sudarė daugiau nei 500 tūkst. žmonių. Iš 179 divizijų, veikiančių Baltarusijos teritorijoje, kelios dešimtys buvo visiškai sunaikintos, pusė prarado kovines pajėgas, prarado daugiau nei 50 procentų personalo. Buvo užfiksuota šimtų tūkstančių nacių netektis, įskaitant 21 generolą nelaisvėje.

Rezultatai buvo grandioziški, tačiau Vakarų sąjungininkai abejojo jų teisingumu. Tuomet TSRS vadovybė sugalvojo unikalią demonstraciją — 1944 metų liepos 17 dieną Maskvoje įvyko paimtų į nelaisvę vokiečių žygis. 57 tūkst. nacių, įskaitant jų vadus, ėjo miesto gatvėmis. Šiek tiek mažesni "paradai" vyko Kijeve ir Minske.

349
Tegai:
Raudonoji armija, Antrasis pasaulinis karas, karas, Rusija, Baltarusija, Vokietija
Dar šia tema
JAV išleido monetą apie sąjungininkus Antrajame pasauliniame kare be TSRS
JAV profesorius priminė apie lemiamą TSRS indėlį sutriuškinant nacius
Karštas krantas. Kaip sąjungininkai išsilaipino Normandijoje
Ekspertas: Vakarai nori atimti iš Rusijos pergalę Didžiajame Tėvynės kare
Atskleista, kaip buvo padaryta Pergalės Vėliavos virš Reichstago nuotrauka
Zacharova išjuokė Ukrainos URM klaidą, rašant Antrojo pasaulinio karo pabaigos datą
Vakcinacija nuo COVID-19

Estijoje nustatyta beveik 200 naujų šalutinių poveikių po vakcinacijos

(atnaujinta 11:54 2021.04.13)
Daugiau nei dešimt atvejų buvo sunkūs. Daugiausia skundų gauta dėl "AstraZeneca" pagamintos vakcinos

VILNIUS, balandžio 13 — Sputnik. Praėjusią savaitę Estijos gydytojai užregistravo 191 pranešimą apie šalutinus poveikius pasiskiepijus nuo koronaviruso, iš jų 14 buvo priskirti sunkiems, pirmadienį pranešė šalies sveikatos departamento spaudos tarnyba.

"Praėjusią savaitę buvo pranešta apie 191 nepageidaujamą reakciją į vakcinas nuo COVID-19, iš jų 14 buvo sunkios. Dėl "AstraZeneca" gauti 148 pranešimai, "Pfizer ir BioNTech" — 36 pranešimai ir dar septynis dėl "Moderna" vakcina. Aštuoni pranešimai apie sunkius šalutinius poveikius susiję su "AstraZeneca" vakcina, keturi — su "Pfizer ir BioNTech" ir dvi — su "Moderna", — rašoma pranešime.

Sveikatos departamento duomenimis, Estijoje vakcinacija nuo koronaviruso prasidėjo gruodžio 27 dieną, iki šiandienos "Pfizer ir BioNtech", "Moderna" ir "AstraZeneca" paskiepyti 259 346 žmonės arba 19,5 proc. šalies gyventojų.

Per šį laikotarpį gauti 3 268 pranešimai apie šalutinį poveikį, tai yra, po vakcinos skundai pasireiškė 0,98 proc. atevjų. Iš jų 2 273 pranešimai buvo susiję su "AstraZeneca" vakcina, "Pfizer ir BioNTech" — 942, "Moderna" — 53.

COVID-19 vakcinų palyginimas
© Sputnik
COVID-19 vakcinų palyginimas
Tegai:
šalutinis poveikis, vakcina, koronavirusas, Estija
Temos:
Koronaviruso pandemija Lietuvoje ir pasaulyje
Dar šia tema
Prancūzija tapo labiausiai užkrėsta COVID-19 šalimi Europoje
SAM papasakojo apie šalutinius COVID-19 vakcinų poveikius
PSO paragino stebėti šalutinius "Johnson&Johnson" vakcinos padarinius
Megan Markl

Paaiškėjo, kodėl Megan Markl nepanoro atsisveikinti su princu Filipu

(atnaujinta 12:36 2021.04.13)
Paaiškėjo, kad gydytojų draudimai iki antrojo vaiko gimimo yra tik patogus pasiteisinimas atsisakyti atvykti į Didžiąją Britaniją

VILNIUS, balandžio 13 — Sputnik. Tikroji priežastis, kodėl princo Hario žmona Megan Markl atsisakė atvykti į princo Filipo laidotuves, nustebino visus gerbėjus ir spaudą.

Princas Haris neseniai atskrido į senelio, kuris mirė balandžio 9 d., laidotuves. Princas ruošiasi susitikti su savo giminaičiais pirmą kartą po skandalingo interviu su Opra Vinfri. Ir jis priims šį iššūkį vienas, nes jo žmona atsisakė skristi į Didžiąją Britaniją, motyvuodama tai gydytojų draudimais dėl antrojo nėštumo.

Pasiteisinimas dėl tariamo draudimo nepatenkino bulvarinių leidinių smalsumo: žurnalistai sužinojo tikrąją priežastį, kodėl Markl nepanoro atsisveikinti su princu Filipu.

"Megan supranta, kokias pasekmes sukėlė skandalingas interviu su Opra Vinfri, ir nenori, kad visas visuomenės dėmesys gedulo metu atitektų jai", — pažymėjo leidinio "New York Post" šaltinis.

Taip pat pabrėžiama, kad Markl visada buvo ypač artima su Hario seneliu ir labai norėjo jį pamatyti paskutinį kartą. Tačiau prieš kelionę į Didžiąją Britaniją pasisakė net buvusios aktorės mama Dorija, kuri mano, kad skraidymas nėštumo metu yra pavojinga kvailystė. Be to, Markl įsitikinusi, kad Hario susitikimas su šeima bus kur kas šiltesnis jai nedalyvaujant.

Taip pat skaitykite:

Tegai:
Didžioji Britanija, karališkoji šeima, Princas Filipas, Megan Markle
Temos:
Karališkosios naujienos
Vilniaus oro uostas

Lietuvos oro uostuose kovo mėnesį augo keleivių ir skrydžių srautai

(atnaujinta 12:48 2021.04.13)
Gegužę oro bendrovės Lietuvoje planuoja vykdyti daugiau beveik 70 tiesioginių skrydžių krypčių, o vasarą tikimasi Lietuvos keleiviams bendrai pasiūlyti ne mažiau kaip 82 kryptis

VILNIUS, balandžio 13 — Sputnik. Lietuvos oro uostai pirmąjį šių metų ketvirtį aptarnavo mažiau keleivių ir krovinių nei paskutinį 2020-ųjų ketivirtį, tačiau kovo mėnesį jų srautai augo.

Pasak Lietuvos oro uostų Aviacinių paslaugų skyriaus vadovo Aurimo Stikliūno, aviacijos verslo atsigavimo tikimasi antrąjį šių metų ketvirtį, prasidejus vasaros sezonui ir žmonių skeipijimui.

Trys šalies oro uostai šiemet aptarnavo 148 tūkst. keleivių — 14 proc. mažiau nei paskutinį 2020-ųjų ketvirtį. Į Vilnių atvyko ir išvyko 124 tūkst. keleivių — 1 proc. mažiau, Kauną — 19 tūkst. (46 proc. mažiau), Palangą – 5 tūkst. (60 proc. mažiau).

Visi oro uostai šiemet aptarnavo 4,2 tūkst. skrydžių — 23 proc. mažiau: Vilniuje jų sumažėjo 18 proc. iki 3,1 tūkst., Kaune – 28 proc. iki 841, Palangoje — 46 proc. iki 274.

Pagrindinės skrydžių kryptys liko beveik nepakitusios. Daugiausia keleivių rinkosi skrydžius į Jungtinę Karalystę, Vokietiją, Turkiją, Ukrainą, Lenkiją, Baltarusiją, Norvegiją, Airiją, Olandiją, Daniją.

Kovo mėnesį skrydžių ir keleivių srautai atitinkamai augo 40 proc. ir 48 proc., palyginus su šių metų vasariu. Be to, kovo mėnesį pasiūlytų vietų lėktuvuose skaičius Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose taip pat buvo 27 proc. didesnis nei vasario mėnesį.

Gegužę oro bendrovės Lietuvoje planuoja vykdyti daugiau beveik 70 tiesioginių skrydžių krypčių, o vasarą tikimasi Lietuvos keleiviams bendrai pasiūlyti ne mažiau kaip 82 kryptis.

Krovininių srautas trijuose oro uostuose per tris mėnesius, palyginti su paskutiniu ketvirčiu pernai, sumažėjo 6 proc. iki 4,87 tūkst. tonų. Daugiausiai jų skraidinta Vilniuje — 3,7 tūkst. tonų (5 proc. mažiau), Kaune — 1,14 tūkst. tonų (10 proc. mažiau), o Palangoje jų išaugo iki 20 tonų.

Tegai:
Lietuvos oro uostai
Dar šia tema
Vilniaus oro uoste nufilmuota atnaujinta operacijų valdymo sistema
Palangos oro uoste šiemet vyks infrastruktūros rekonstrukcijos darbai
Pasieniečiams Kauno oro uoste teko tramdyti iš Airijos atskridusį lietuvį