Trečiasis baltarusijos frontas forsuoja upę Lučesą, archyvinė nuotrauka

"Bagrationo" triumfas. Kuo Hitleris sumokėjo Baltarusijos okupaciją

252
(atnaujinta 18:34 2019.07.03)
Vokiečiai sukūrė galingą gynybos sistemą per Baltarusijos okupaciją, bet jie nesitikėjo tokios pagrindinės atakos krypties

VILNIUS, liepos 3 — Sputnik. 700 kilometrų frontas, šimtai tūkstančių nužudytų ir įkalintų nacių — 1944 metų liepos 3 dienos strateginės operacijos "Bagrationas" metu, kuri iš esmės nulėmė Didžiojo Tėvynės karo rezultatus, sovietų kariai išlaisvino Minską. Baltarusijos okupacijos metais vokiečiai čia sukūrė galingą gynybos sistemą, tačiau pagrindinės atakos kryptis juos labai nustebino. Kaip prieš 75 metus Raudonoji armija nugalėjo stipriausią Vermachto grupę — rašoma Nikolajaus Protopopovo RIA Novosti pateiktoje medžiagoje.

Sugriuvęs "balkonas"

Dabartinėje karo istorijoje "Bagrationas" laikomas didžiausia puolimo operacija ir, žinoma, viena iš pagrindinių ir sėkmingiausių Didžiosios Tėvynės karo metais. Operacijai pradėta ruoštis 1944 metais balandžio mėnesį. Pagrindinis tikslas buvo sunaikinti vadinamąjį "Baltarusijos balkoną" — 250 tūkstančių kvadratinių kilometrų projekciją, kuri apėmė visą Baltarusiją. Šios teritorijos sunaikinimas atvėrė kelią Sovietų kariams į Lenkiją ir Vokietiją, kas Vokietijos kariuomenės grupes "Šiaurės" ir "Šiaurės Ukraina" padarė labai pažeidžiamomis.

Operaciją vykdė keturi frontai — 1-asis Baltijos, 1-ojo, 2-ojo ir 3-ojo Baltarusijos padaliniai — tai 178 pėstininkų divizijos, 12 tankų ir mechanizuotų korpusų ir 21 brigada. Karius pridengė penkios oro pajėgos. Bendra sovietų pajėgų grupė viršijo 1,2 mln. žmonių, daugiau kaip keturi tūkstančiai tankų, beveik penki tūkstančiai lėktuvų, 34 tūkst. ginklų ir minosvaidžių. Specialus vaidmuo buvo skirtas partizanams, kurių tuo metu Baltarusijoje buvo apie 140 tūkst. Jie turėjo vykdyti diversijas priešo užnugaryje, trikdyti priešininkų susisiekimą ir užkirsti kelią atsargų tiekimui, pirmiems užgrobti tiltus ir upių perkėlas, sulaikyti juos, kol priartės pagrindinės pajėgos.

Hitleris nesitikėjo, kad didelio masto sovietų kariuomenė toliau atakuos Baltarusijos fronto dalį — Vermachto vadovybė manė, kad sovietų kariai toliau puola Ukrainą mėgindami išskirti "Centro" ir "Sever" armijos grupes. Todėl būtent čia vokiečiai perkėlė daugiau pajėgų. Vokiečiai planavo sulaikyti Raudonąją armiją Baltarusijos teritorijoje vien "Centro" kariuomenės pajėgomis. Tačiau, nepaisant to, naciai buvo gerai įsitvirtinę daugelyje gyvenamųjų vietovių — Vitebske, Babruiske, Mogiliove, Borisove, Oršoje ir Minske. Šias vietoves jie pavertė tikromis tvirtovėmis, tikėdamiesi kovoti šioje aplinkoje.

В дни операции Багратион, за столом (слева направо): В.Е. Макаров — бригадный комиссар, Александр Михайлович Василевский — начальника Генерального штаба, Иван Данилович Черняховский — генерал армии, архивное фото
РИА Новости
Operacijos "Bagration" dienomis. Prie stalo (iš kairės į dešinę): V.E. Makarovas — brigados komisaras, Aleksandras Mikhailovičius Vasilevskis— Generalinio štabo viršininkas, Ivanas Danilovičius Černiachovskis — armijos generolas

Vokiečių vadovybei Baltarusijos zona buvo labai svarbi — tai buvo buferis tarp Lenkijos ir Rytų Prūsijos. Iš čia galima buvo pulti Maskvą. Vokiečiai sukūrė čia ešeloninę gynybą iš kelių linijų iki 250 kilometrų gylio. Baltarusijos okupacijos metais naciai sugebėjo sukurti tūkstančius bunkerių, slėptuvių, apsirūpinti keičiamomis artilerijos pozicijomis ir gerai įrengtais šaudymo punktais.

Miškingos ir pelkingos vietos jiems buvo didelis privalumas — jie sumaniai panaudojo upes ir kitas natūralias kliūtis. Iš viso armijos "Centro" grupę sudarė apie 900 tūkst. žmonių, dešimt tūkstančių vienetų ginklų ir minosvaidžių, 900 tankų ir 1 350 lėktuvų.

Antrasis Stalingradas

Prieš sovietų vadovybę iškilo labai sudėtinga užduotis. Operacijos "Bagration" idėja buvo — iš karto pertraukti priešo gynybą šešiomis kryptimis keliais galingais, giliais keturių frontų smūgiais. Po to reikėjo stiprinti puolimą, panaikinti pagrindines armijos grupės "Centras" pajėgas Minsko regione. Tada sovietų kariuomenė turėjo atvykti į Lenkiją ir pasiekti Kauno — Balstogės — Liublino pasienius.

Operacija prasidėjo 1944 metais birželio 23 dieną. Prasidėjus gynybai Vitebske, Sovietų kariuomenei prireikė dviejų dienų — iš karto į "katilą buvo suvarytos" penkios Vokietijos divizijos. Praėjo dar dvi dienos, kad naciai būtų sunaikinti. Tą pačią dieną Orša buvo išlaisvinta. Taip pavyko sunaikinti kairiąją armijos grupės "Centro" šiaurinę dalį. Jau tada vokiečiai patyrė didžiulių nuostolių — daugiau kaip 40 tūkst. žmonių buvo nužudyti netoli Vitebsko ir Oršos, dar 17 tūkst. nacių pateko į nelaisvę. Mogiliovas buvo išlaisvintas birželio 28 dieną — čia Vermachtas prarado daugiau nei 30 tūkstančių kareivių ir pareigūnų.

Bobruiske priešo grupuotę sunaikino pirmojo baltarusių fronto kariai. Raudonosios armijos kovotojai turėjo veikti pelkėse, tačiau kartais tai buvo naudinga — dažnai vokiečiai nesitikėjo išpuolių iš pelkių, manydami, kad iš ten užpulti neįmanoma. Bobruiską puolė dvi dienas — vokiečiai bandė atblokuoti apsuptą miestą, bet visi jų bandymai buvo nesėkmingi. Birželio dvidešimt devintąją miestas buvo išlaisvintas nuo nacių. Dėl to Vermachto  9-oji armija buvo visiškai sunaikinta — vokiečiai prarado daugiau nei 70 tūkst. kareivių ir pareigūnų. Kelias į Minską buvo laisvas.

Белорусская наступательная операция Багратион проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года. Вступление Красной армии в Минск, архивное фото
РИА Новости
Baltarusijos puolimo operacija "Bagration" vyko nuo 1944 metų birželio 23 dienos iki rugpjūčio 29 dienos. Raudonosios armijos atvykimas į Minską

Praradę Slucką ir Nesvyžių, vokiečiai neteko pabėgimo maršrutų. Liepos pirmąją ir antrąją liepos 1-osios Baltarusijos fronto kariai priėjo prie Minsko — čia jie susidūrė su nauja 5-ąją vokiečių tankų divizija. Per kelias paras nuo sunkiausių mūšių šį divizija prarado didžiąją dalį įrangos ir personalo. Jau liepos 3 dieną ryte Minską įsiveržė Aleksėjaus Burdeino pirmasis tankų korpusas, o pirmojo Baltarusijos fronto pirmieji nariai atvyko į miestą iš pietų. Vokiečiai beveik nesipriešino, o dienos viduryje Sovietų kariai visiškai išlaisvino Baltarusijos sostinę.

Per Minsko puolimo operaciją buvo apsupta 4-oji Vokietijos kariuomenė — ji buvo likviduota per keletą dienų, daugiau nei 70 tūkst. nacių visam laikui liko gulėti Baltarusijos žemėje, dar 35 tūkst. papuolė į nelaisvę.

Verchmato vadovybė bandė atkurti gynybą ir stabilizuoti padėtį. Tačiau tam kritiškai truko atsargų. Naciams neturėjo jokio kito pasirinkimo, tik trauktis. Nedidelis skaičius tinkamų kelių ir pelkės privertė vokiečius susitelkti į karių atsitraukimą per Žlobino ir Rahačovo greitkelį, kuris palengvino Sovietų pilotams paieškas ir priešų sunaikinimą. Su didžiuliais smūgiais iš oro sprogdintojai ir šturmo lėktuvai sudegino dešimtis karinės įrangos kolonų.

Pagrindinis lūžis

Iš viso sovietų kariuomenė įveikė iki 280 kilometrų, nugalėdama apie 30 Vokietijos divizijų ir atlaisvindama didžiąją dalį Baltarusijos. Tada prasidėjo antrasis operacijos "Bagrationas" etapas — Raudonosios armijos puolimas Vilniuje, Gardine, Breste ir Šiauliuose. Liepos septynioliktą-aštuonioliktą dienomis sovietų kariai peržengė sieną su Lenkija, o rugpjūčio pabaigoje jie pasiekė Vyslos upę ir priartėjo prie Varšuvos. Štabas nusprendė netęsti puolimo ir pradėti gynybą — kariai buvo pavargę, reikėjo papildyti įrangos ir šaudmenų atsargas.

Белорусская наступательная операция Багратион (23 июня — 29 августа 1944 года), колонна пленных немцев, архивное фото
РИА Новости
Baltarusijos puolimo operacija "Bagration" (1944-ųjų birželio 23 - rugpjūčio 29 dienomis). Vokiečių kalinių kolona

Per 68 kovų dienas Raudonoji armiją prarado daugiau nei 765 tūkst. žmonių — tai buvo žuvę, sužeisti ir dingę be žinios žmonės. Iš jų 178 000 žmonių žuvo.

Baltarusijos operacijos sėkmė leido smogti stiprius smūgius Vokietijos kariams Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Rytų Prūsijoje. Vokietijos pralaimėjimas Baltarusijoje privertė vokiečių komandą perkelti reikšmingus rezervus iš Vakarų pusės, taigi sąjungininkų armijos nusileido Normandijoje ir sugebėjo atlikti puolimo operacijas palankiomis sąlygomis.

Vermachto nuostoliai sudarė daugiau nei 500 tūkst. žmonių. Iš 179 divizijų, veikiančių Baltarusijos teritorijoje, kelios dešimtys buvo visiškai sunaikintos, pusė prarado kovines pajėgas, prarado daugiau nei 50 procentų personalo. Buvo užfiksuota šimtų tūkstančių nacių netektis, įskaitant 21 generolą nelaisvėje.

Rezultatai buvo grandioziški, tačiau Vakarų sąjungininkai abejojo jų teisingumu. Tuomet TSRS vadovybė sugalvojo unikalią demonstraciją — 1944 metų liepos 17 dieną Maskvoje įvyko paimtų į nelaisvę vokiečių žygis. 57 tūkst. nacių, įskaitant jų vadus, ėjo miesto gatvėmis. Šiek tiek mažesni "paradai" vyko Kijeve ir Minske.

252
Tegai:
Raudonoji armija, Antrasis pasaulinis karas, karas, Rusija, Baltarusija, Vokietija
Dar šia tema
JAV išleido monetą apie sąjungininkus Antrajame pasauliniame kare be TSRS
JAV profesorius priminė apie lemiamą TSRS indėlį sutriuškinant nacius
Karštas krantas. Kaip sąjungininkai išsilaipino Normandijoje
Ekspertas: Vakarai nori atimti iš Rusijos pergalę Didžiajame Tėvynės kare
Atskleista, kaip buvo padaryta Pergalės Vėliavos virš Reichstago nuotrauka
Zacharova išjuokė Ukrainos URM klaidą, rašant Antrojo pasaulinio karo pabaigos datą
Keitė Midlton

Žiaurūs žaidimai: Keitė Midlton sukrėsta artimo draugo išdavystės

(atnaujinta 20:55 2020.06.05)
Kembridžo hercogienė negali susitaikyti su skandalingo straipsnio leidinyje "Tatler" publikavimu, nes žurnalui vadovauja asmuo, kuriuo ji pasitikėjo

VILNIUS, birželio 5 — Sputnik. Princo Viljamo žmona Keitė Midlton nelabai gerai nusiteikusi: hercogienė negali atleisti artimo žmogaus išdavystės.

Midlton pasisakė prieš britų leidinį "Tatler", kuris su nuoroda į patikimą šaltinį atskleidė ne pačias maloniausias hercogienės ir jos artimųjų gyvenimo detales. Be to, karalienės favoritė susidūrė su stipriu spaudos atkirčiu, kuris ją pastatė į Megan Markl vietą. Bet įdomiausia laukė ateityje.

Kaip pranešė leidinys "The Sun", Midlton iki šiol negali atsigauti po sukrėtimo, nes "Tatler" vyriausiasis redaktorius yra jos ilgametis draugas Ričardas Denenas (Richard Dennen).

Keitė ir Ričardas kartu studijavo universitete ir keletą metų buvo kaimynais. Kai būsimoji hercogienė ir karalienės anūkas padarė pertrauką santykiuose, būtent Denenas ją paguodė bendroje kelionėje į Prancūziją. Be to, redaktorius ne kartą dalinosi asmeninėmis nuotraukomis su Midlton ir šoko per karališkąsias vestuves 2011 metais.

Anot insaiderių, Midlton jaučiasi išduota, nes tikri draugai vargu ar atskleistų jos paslaptis, o juo labiau leistų spausdinti asmeninę informaciją.

Tegai:
Didžioji Britanija, karališkoji šeima, Keitė Midlton
Temos:
Karališkosios naujienos
Dar šia tema
Megan Markl padarė karalienei staigmeną ir vėl pažeidė protokolą
Keitė Midlton paskelbė fotosesiją savo sūnaus Luiso gimtadienio proga
Tylos įžadai: princai Haris ir Viljamas nebebendrauja vienas su kitu
Drąsi Keitės Midlton iškirptė apstulbino manieringuosius britus
Rusijos ambasada Čekijoje

Čekija išsiuntė du Rusijos ambasados darbuotojus

(atnaujinta 20:47 2020.06.05)
Anot "Rossotrudničestvo", diplomatai turi išvykti iš užsienio valstybės teritorijos per 48 valandas

VILNIUS, birželio 5 — Sputnik. Čekijos vyriausybė nusprendė išsiųsti iš šalies du Rusijos ambasados ​​darbuotojus, tai susiję su istorija apie neva Rusijos diplomato gabentus ricino nuodus į Čekiją, penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė ministras pirmininkas Andrejus Babišas su nuoroda į vietos specialiąsias tarnybas.

"Mes esame suvereni valstybė ir panašios akcijos mums nepriimtinos. Esant tokiai situacijai mes nusprendėme: du Rusijos ambasados ​​darbuotojai buvo pavadinti persona non grata", — Čekijos premjero žodžius cituoja RIA Novosti.

Rusijos ambasada dviejų savo diplomatų išsiuntimą iš šalies pavadino "sufabrikuota provokacija". Diplomatinė atstovybė pažymėjo, kad jie gavo Čekijos užsienio reikalų ministerijos notą.

"Kalbama apie sufabrikuotą provokaciją. Šis nedraugiškas žingsnis, kuris iš pradžių buvo grindžiamas nepagrįstais kaltinimais žiniasklaidoje, liudija, kad Prahoje nėra noro normalizuoti Rusijos ir Čekijos santykius, kurie pastaruoju metu degradavo ne dėl mūsų kaltės. Esame giliai nusivylę tokiu čekų partnerių požiūriu, kuris palieka vis mažiau vietos konstruktyviam dialogui", — sakoma Rusijos diplomatinės atstovybės komentare.

Kaip pranešė Federalinės agentūros prie Nepriklausomų Valstybių Sandraugos užsienyje gyvenančių tautiečių reikalų ir tarptautinio humanitarinio bendradarbiavimo klausimais ("Rossotrudničestvo") vadovo pavaduotojas Michailas Briuchanovas, iš Čekijos išsiųsti Rusijos diplomatai — tai laikinai einantis "Rossotrudničestvo" atstovybės Prahoje vadovo pareigas Andrejus Končakovas ir atstovybės darbuotojas, kurio pavardė Rybakovas.

Jie turi išvykti iš Čekijos Respublikos per 48 valandas, "Rossotrudničestvo" ieškos galimybių išvežti juos per uždarytas sienas dėl pandemijos sąlygų.

"Kai viena valstybė praneša kitai (apie diplomatų išsiuntimą — Sputnik), žmonės privalo išvykti iš šalies per 48 valandas. Tačiau sienos uždarytos, tada paprastai po 48 valandų žmogus praranda savo įgaliojimus, šalis nebelaiko jo diplomatu, tik pakeliui namo įstrigusiu keleiviu. 48 valandas jie vis dar yra darbuotojai, turintys diplomatinį imunitetą", — paaiškino "Rossotrudničestvo" vadovo pavaduotojas.

Briuchanovas padarė prielaidą, kad kol kas išsiunčiami iš šalies federalinės agentūros darbuotojai bus savo namuose Prahoje.

"Ir kai bus pirmoji galimybė juos transportuoti, jie turės ja pasinaudoti", — nurodė jis.

Briuchanovas atkreipė dėmesį į tai, kad pandemijos metu diplomatams niekada nebuvo uždarytos sienos.

"Paprastai nėra transporto sprendimų sienai kirsti. Ieškosime galimybių, stebėsime, ar nėra ta pačia kryptimi vykstančių reisų. Gal jie mašina pervažiuos į Vokietiją ir skris iš ten. Mes dirbsime su šiuo klausimu dabar", — baigė jis.

Maskva neatmetė tokio paties atsako į oficialios Prahos veiksmus.

Kaip savo Twitter paskyroje pažymėjo Valstybės Dūmos Užsienio reikalų komiteto vadovas Leonidas Sluckis, Rusija yra suinteresuota gerais santykiais su Čekija, tačiau turi visas priežastis analogiškai reaguoti į Rusijos diplomatų išsiuntimą.

Savo ruožtu Federacijos Tarybos Užsienio reikalų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Vladimiras Džabarovas taip pat neatmetė galimybės atsakyti tuo pačiu.

Savaitraštis "Respekt" balandžio 27 dieną su nuoroda į šaltinį specialiosiose tarnybose pranešė, kad mėnesio pradžioje į Prahą atskrido vyras su Rusijos diplomatiniu pasu ir lagamine atvežė ricino nuodų. Anot leidinio, vyras nuvyko į Rusijos ambasadą. Čekijos televizija gegužės 10 dieną pareiškė, kad šis vyras — laikinai einantis "Rossotrudničestvo" atstovybės Čekijoje vadovo pareigas Andrejus Končakovas. Čekijos žiniasklaida teigia, kad dėl jo policija saugo tris Prahos politikus, susijusius su aikštės priešais Rusijos ambasadą pervadinimu Boriso Nemcovo garbei, paminklo Vlasovo armijos kareiviams pastatymu ir paminklo sovietų maršalui Ivanui Konevui nugriovimu.

Rusijos ambasada Čekijoje paneigė pranešimus apie atvežtus nuodus ir pavadino juos "žiauriais ir šlykščiais". Rusijos Federacijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Čekijos žiniasklaidos pranešimai panašūs į "eilinę antį". Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pažymėjo, kad niekas nepateikė įrodymų, jog Maskva bandė ką nors nunuodyti Čekijoje.

Ambasada gegužės 11 dieną pareiškė, kad dėl patyčių Čekijos žiniasklaidoje Rusijos diplomatui skamba grasinimai. Diplomatinė atstovybė paprašė Čekijos užtikrinti apsaugą ambasados ​​darbuotojui.

Tegai:
Čekija, Rusija, Rusijos ambasada
Omletas

Be žalos figūrai. galima valgyti vakare?

(atnaujinta 15:12 2020.06.05)
Kaip nemarinti savęs badu nuo "draudžiamų" 18 valandų vakaro, o priešingai, valgyti ir lieknėti — skaitykite Sputnik rekomendacijose

VILNIUS, birželio 5 — Sputnik. Griežta priesaika, kad po 18 valandos negalima valgyti, jau seniai yra pasenusi. Dauguma šiuolaikinių dietologų choru pataria ne atiduoti vakarienę priešui, o tiesiog peržiūrėti mitybos vakare kokybę ir kiekį.

Taigi, būkite saikingi ir pasirinkite tinkamus produktus. Labiausiai verti pretendentai su žyma 18+ — Sputnik atrankoje.

Žalios daržovės

Salierai, svogūnai, špinatai, agurkai — daržovės, turinčios neigiamą kaloringumą. O tai reiškia, kad joms suvirškinti organizmas sunaudoja daug daugiau energijos, nei yra jų sudėtyje.

Vištienos filė

Paukštienos mėsa (balta) laikoma mažai kaloringu baltymų šaltiniu ir idealia vakariene. Ją geriau ruošti garuose arba grilyje, o vietoj riebių padažų naudoti kvapnius prieskonius ir pagardus.

Куриное филе, архивное фото
Vištienos filė

Žuvis

Žuvies patiekalai lengvai virškinami, o tai reiškia, kad jūs netgi galite sau leisti riebesnes veisles — lašišą ar skumbrę. Šiose rūšyse yra maksimalus kiekis naudingų Omega-3 rūgščių, kurios normalizuoja širdies veiklą ir pagerina miego kokybę.

Kiaušiniai

Taip, tryniai vakarienei nėra pati geriausia idėja, nes juose daug cholesterolio. Tačiau omletas iš baltymų laikomas viena iš naudingiausių vakarienių.

Varškė

Jei jūs "draugaujate" su laktoze, tada varškė taps puikia alternatyva. Geriausias variantas — 5 % riebumo varškė. Galima sumaišyti ją su graikišku jogurtu arba pasigaminti lengvą apkepą be cukraus.

Творог, сметана и молоко
© Depositphotos /
Pieno produktai
Tegai:
sveika mityba, sveikata
Temos:
Medicina ir sveikata
Dar šia tema
Dietologė paneigė mitą apie kalorijų skaičiavimo naudą
Numetusi 21 kilogramą mergina įvardijo keturias lieknėjimo paslaptis
Maisto kultas. Kur rasti "valgomų" paminklų
"Rytmečio gaiva". Kaip pasigaminti sveiką migdolų pieno ir mangų desertą