Raudonoji aikštė, archyvinė nuotrauka

ES sankcijos: kaip Rusija ir Kinija reaguos į beprecedentį neteisėtumą?

(atnaujinta 21:49 2021.03.29)
Po Jungtinių Valstijų Europos Sąjunga įvedė dar vieną sankcijų paketą Rusijai. Šį kartą "bausmės" priežastis buvo mitinis Aleksejaus Navalno apnuodijimas

VILNIUS, kovo 29 — Sputnik. Briuselio sprendimas kaip tik įvyko Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo vizito Kinijoje metu. Natūralu, kad abi valstybės yra labai pasipiktinusios ir pasirengusios pateikti tinkamą atsakymą. Kas tai gali būti? Šia tema specialiai Sputnik parašė užsienio politikos magistrė, teisininkė Olga Sucharevskaja.

Jėgos įstatymas ir įstatymo jėga

Kovo 22 dieną Briuselyje įvyko ES šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame, remiantis pasauliniu sankcijų režimu, Kinijos, Šiaurės Korėjos, Libijos, Rusijos ir Sudano piliečiams buvo įvestos ribojamosios priemonės.

Šis sprendimas bus aiškiai patvirtintas ES Tarybos viršūnių susitikime, kuris numatytas kovo 25–26 dienomis. Reaguodamas į tai, oficialus Pekinas uždraudė dešimčiai Europos Parlamento narių, daugeliui Europos mokslininkų ir politikų atvykti į šalį, taip pat nutraukė bendradarbiavimą su keturiais ES juridiniais asmenimis. Kaip teigiama KLR Užsienio reikalų ministerijoje, jei Briuselis "nesustabdys dvigubų standartų politikos žmogaus teisių srityje", KLR imsis tolesnių veiksmų. Rusija taip pat ruošiasi atsakyti. Kaip visi šie procesai yra susiję su tarptautine teise?

Žvelgiant į JAV ir ES sankcijų karštinę, nevalingai prisimenamos Džordžo Orvelo eilutės: "Visi gyvūnai yra lygūs, tačiau kai kurie yra lygesni už kitus". Natūralu, kad jėgos teisę sunku paneigti. Tokia yra žmogaus prigimtis. Nepaisant to, žmonija per visą savo istoriją bandė rasti mechanizmus, kaip pakeisti jėgos teisę įstatymo jėga, kuri paskatino atsirasti ir pačią diplomatiją, ir tradiciją sudaryti sutartis su teisine prievole jas įvykdyti, ir modernią tarptautinę teisę kaip aukščiausią tarptautinės teisinės tvarkos raidos etapą.

Tarptautinės teisės normos, kaip jos suprantamos šiais laikais, buvo pradėtos taikyti XX a. pradžioje, numatant atsakomybę už jų nesilaikymą. Pagal JT Chartiją ir jos Saugumo Tarybos įgaliojimus pažeidėjams gali būti taikomos prievartos priemonės, tokios kaip ekonominės sankcijos, ginklų embargas, finansiniai apribojimai, kelionių draudimai, diplomatinių santykių nutraukimas, blokada ir bendri kariniai veiksmai. Vienintelė institucija, turinti teisę įvesti prievartos priemones, yra JT Saugumo Taryba.

Tuo tarpu istorija įtvirtino represijų tradiciją, kuri vėliau išsiskirstė į vertikalias (tarptautinių organizacijų sankcijos) ir horizontalias, vadinamąsias kontrpriemones. Vienašaliai "nukentėjusios valstybės" prievartiniai veiksmai "valstybės pažeidėjos" atžvilgiu, siekiant užtikrinti tinkamą įsipareigojimų vykdymą.

Remiantis pagrindinių JT organų pozicija, sąvoka "sankcijos" gali būti taikoma tik toms priemonėms, kurių JT Saugumo Taryba imasi remdamasi JT Chartijos VII skirsniu. Atskirų valstybių vartojamas terminas "sankcijos" už jų vienašališkas prievartos priemones "reikštų jų teisėtumo prezumpciją ir pašalintų tarptautinės teisinės atsakomybės už jų padarymą klausimą". Kaip matote, JT prieštarauja atskirų valstybių teisei taikyti sankcijas, be to, ji numato atsakomybę už jų neteisėtą įvedimą.

Kita vertus, atsakomosios priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei egzistuoja trys sąlygos: tikro tarptautinio neteisėto veiksmo buvimas, išankstinis nukentėjusios valstybės reikalavimas nutraukti tokią veiką ir (arba) atlyginti žalą ir proporcingumas tarptautiniu mastu neteisėta veika ir jos padariniais.

Dabar atidžiau pažvelkime į Navalno bylą, kuri tapo dar vieno sankcijų raundo priežastimi. Apnuodijimo faktas neįrodytas. Kokiu būdu padaryta žala susivienijusiai Europai — neaišku. Nereikia diskutuoti dėl proporcingumo, atsižvelgiant į tai, kad nėra paties nusikaltimo fakto. Tai yra JAV, ES ir kitos valstybės, įvedusios sankcijas (tiksliau, atsakomąsias priemones) Rusijai, gali būti patrauktos atsakomybėn. Bet, kaip sakoma garsiajame filme, "kas jį pasodins, juk jis — paminklas?"

Čia mes prieiname nepaprastai įdomų tašką. Tarptautinės teisės normos yra sutartinio pobūdžio, jų apsaugą užtikrina valstybių susitarimai, jei yra noras vykdyti įsipareigojimus, ir, iš kitos pusės, jėgų, galinčių jas vykdyti, buvimas. Ir čia kyla problema: kas yra teisėjai? Bipoliniame pasaulyje valdžios lygiavertiškumas tarp TSRS ir JAV teikė garantijas prieš piktnaudžiavimą tarptautine teise. Tarybų Sąjungos žlugimas sukėlė nebaudžiamumo jausmą Vakaruose, o tai reiškė procesą, kai NATO šalys "patraukė" sau tarptautinės teisės laikymosi funkcijas, apeidamos JT Saugumo Tarybą.

Maža to, nesant priešingos karinės jėgos, galinčios tam pasipriešinti, Vakarai pradėjo ne tik įtvirtinti demokratiją "humanitariniais bombardavimais", bet ir pati tarptautinę teisę pavertė masinio naikinimo ginklu. Tikra rykšte tapo "žmogaus teisės", kurios buvo ES sankcijų teisės aktų pagrindas.

Tu kaltas vien todėl...

Neturėdama tarptautinio teisinio pagrindo sankcijų politikai, Europa, sekdama JAV, pradėjo kurti nacionalines įstatymų leidybos normas, kurios leistų represijomis nustatyti prekybos ir bendradarbiavimo su konkuruojančiomis valstybėmis apribojimus, kištis į jų vidaus reikalus, dirbtinai pakeisti užsienio prekybos santykių pusiausvyrą, gali būti ribojama judėjimo laisvė ir blokuojamas konkurentų ekonomikos augimas. Tuo tarpu niekas net neslepia, kad šie įstatymai yra vienpusiški.

Taigi, 2003 metais priimtose "Sankcijų gairėse" teigiama, kad "ES gali priimti sprendimą taikyti ribojamąsias priemones. Tais atvejais, kai ribojamųjų priemonių priimti JT sistemoje neįmanoma, Europos Sąjunga turėtų skatinti platesnę tarptautinės bendruomenės paramą jos autonominėms priemonėms."

Pagrindas yra ES įsteigimo sutartis, o sankcijų įvedimą reglamentuoja bendros užsienio ir saugumo politikos principai.

Dabar Europoje vyksta diskusijos dėl įgaliojimų taikyti sankcijas iš ES Tarybos perdavimo Europos Komisijai.  Briuselio pareigūnai, kurių niekas nerinko, gali savavališkai taikyti ribojančias priemones kitoms valstybėms, kurios daro didžiulį poveikį ES valstybių narių ekonomikai.

2020 metų gruodžio 7 dieną ES Taryba patvirtino sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą, kuris tapo 2020–2024 metų Žmogaus teisių ir demokratijos veiksmų plano mechanizmu. Vienintelis esminis skirtumas tarp šio "klubo" ir amerikiečių yra tas, kad Europos Sąjunga nepadarė jų eksteritorinėmis (tai neturi nieko bendro nei su tarptautine teise, nei su teisėtumu). Tačiau "pasaulio hegemono" nevaržo tokios subtilybės.

Kovo 22 dieną Briuselyje įvyko ES šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame, remiantis pasauliniu sankcijų režimu, buvo įvestos ribojamosios priemonės Rusijos, Kinijos ir daugelio kitų šalių piliečiams.

Savaime suprantama, kad problema visiškai nesusijusi su "žmogaus teisėmis". Kaip teisingai pažymėjo Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, "stiprėja nauji ekonomikos augimo, finansinės galios ir politinės įtakos centrai.

Deja, šios objektyvios tikrai daugiapolio, demokratinio pasaulio formavimosi tendencijos bandoma užkirsti kelią kai kurioms JAV vadovaujamoms Vakarų valstybėms, kurios nori bet kokia kaina išsaugoti savo dominavimą pasaulio ekonomikoje ir tarptautinėje politikoje, primesti savo valią ir reikalavimus visiems ir visur." ES ir JAV sankcijos yra tik dalis Rusijos ir Kinijos ribojimo politikos, blokuojančios jų ekonominę, technologinę ir karinę plėtrą.

Iš esmės vienašališkos ir tarptautinei teisei prieštaraujančios ribojamosios priemonės yra karas, vykdomas ekonominėmis ir teisinėmis priemonėmis.

Kaip atsakyti?

Jei Vakarai dėl sankcijų mažoms valstybėms nepatyrė jokių nepatogumų, tai šių metodų naudojimas Rusijos ir Kinijos atžvilgiu gali būti per brangus. Bendra Maskvos ir Pekino jėga yra gana pajėgi sutriuškinti Europos ir Amerikos ekonomiką.

Kol kas galime sakyti, kad pusės apsiriboja lengvu "susišaudymu". Pavyzdžiui, Rusija apsiribojo maisto embargu, reaguodama į "ukrainietiškas" sankcijas, o dėl atsakomųjų priemonių prieš Navalną Rusijos Federacijos pramonės ir prekybos ministerija pareiškė, kad importo pakeitimo programos bus paspartintos, o Rusijos pinigai, kuriais mokama už importą, "liks šalies viduje, atiteks darbuotojų atlyginimams ir naujų technologijų bei gamybos plėtrai". Kinija dar net nepradėjo "šaudyti".

Reagavimas į Europos spaudimą nebūtinai turi būti simetriškas. Rusija ir Kinija turi didelį pranašumo gamybos, išteklių potencialą gyventojų ir darbo jėgos bei realiosios ekonomikos dydžio atžvilgiu. Ne veltui Rusijos Federacija vadinama išteklių saugykla, o Kinija — pasauline gamykla. Pats sankcijų karo faktas verčia jas koordinuoti savo veiksmus priešintis vieningiems Vakarams.

Be to, jei JAV ir ES bando "išsaugoti savo vietą po saule", tai Rusija ir Kinija gali tęsti savo politiką, dėl kurios pasikeičia pasaulio ekonomikos struktūra ir BVP pasiskirstymas, sumažėja "išsivysčiusių šalių" vaidmuo ir atitinkamai jų įtaka. Atsakomosios ekonominės sankcijos gali tiesiog pagreitinti "Vakarų nuosmukio" procesą.

Jei kalbėsime apie konkrečias priemones, tai, pavyzdžiui, Rusijos Federacija gali sustabdyti titano ir paladžio, superpresorių, sunkiųjų sraigtasparnių tiekimą, taip pat apriboti bendradarbiavimo su ES šalimis kosmoso programas. Dangaus imperija, kuri yra ličio gamybos lyderė, sugeba visiškai palaidoti Europos perėjimo prie elektrinių transporto planus. Be to, dviejų valstybių rinkos pajėgumai savaime yra pakankami ekonominei ir technologinei plėtrai, ir jei prie to pridėsime eksporto srautų persiorientavimą į besivystančias šalis, tada Europos aviacijos ir automobilių pramonė turės labai "sulėtėti". Tai tik keli pavyzdžiai, kaip Rusija ir Kinija gali paveikti Vakarų šalių ekonomikos augimo tempą.

Ne mažiau svarbu stiprinti ekonominį ir finansinį suverenitetą. Kaip savo vizito Kinijoje metu pabrėžė Sergejus Lavrovas, "turime sumažinti sankcijų riziką stiprindami savo technologinę nepriklausomybę, pereidami prie atsiskaitymų nacionalinėmis valiutomis ir pasaulio valiutomis, alternatyviomis doleriui. Turime atsisakyti Vakarų kontroliuojamų tarptautinių mokėjimo sistemų naudojimo". "Global Times" duomenimis, JAV dolerio dalis dvišalėje Kinijos ir Rusijos Federacijos prekyboje sumažėjo nuo 90 % 2015 metais iki 46 % 2020 metų pirmąjį ketvirtį, tačiau to nepakanka. Būtina sutelkti pastangas sudarant eksporto sutartis rubliais ir juaniais, kuriant lygiagrečias tarptautines mokėjimo sistemas, dalyvaujant ne Vakarų valstybėms, ir užsienio prekybos atsiskaitymus atlikti nacionalinėmis valiutomis.

Tegai:
sankcijos, JAV, Kinija, Rusija
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas taigoje

Peskovas papasakojo apie Putino atostogas Sibire

(atnaujinta 18:03 2021.04.18)
Viena ryškiausių Rusijos vadovo kelionių galima pavadinti dviejų dienų kelionę į Sibirą 2017 metų rugpjūtį

VILNIUS, balandžio 18 — Sputnik. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iš tikrųjų myli Sibirą, todėl jis mėgsta izoliuotis ten kelioms dienoms, papasakojo valstybės vadovo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Rusijos prezidentas vairuoja visureigį taigoje.
© Sputnik / Алексей Дружинин

"Matyt, jo siela taip prisirišo prie Sibiro, jis jį labai myli. Kita vertus, jis būna ir Tolimuosiuose Rytuose, jis myli Sočį, myli Krasnaja Polianą. Ir Krymą myli. Todėl šiame plane jo  potraukis į prie plačios geografijos, bet iš tikrųjų kelioms dienoms mėgsta izoliuotis būtent Sibire", — kanale "Rossija 1" pasakė Peskovas.

Kovo pabaigoje Putinas praleido savaitgalį Sibire gynybos ministro Sergejaus Šoigu kompanijoje. Jie važiavo visureigiu ir vaikščiojo po taigą. Gynybos ministerijos vadovas prezidentui taip pat parodė savo dirbtuves, kuriose jis, kaip hobiu užsiima sausų medžių apdirbimu, iš jų daro įvairius dirbinėlius. Peskovas anksčiau patikslino, kad jie atostogavo Tuvos taigoje.

Viena ryškiausių Rusijos vadovo kelionių galima pavadinti dviejų dienų kelionė į Sibirą 2017 metų rugpjūtį. Tada Rusijos lyderis aplankė sunkiai pasiekiamą taigą, kur žvejojo ​​kalnų ežerų kaskadoje, plaukiojo, vaikščiojo kalnų upėmis motorinėmis valtimis ir plaustais, pėsčiomis ir keturračiu keliavo per kalnus, deginosi saulėje ir maudėsi.

2014 metais per savo gimtadienį Putinas pirmą kartą pasiėmė laisvą dieną ir išskrido į Sibiro taigą. Tą dieną jis nuėjo beveik devynis kilometrus per kalnus.

2019 metais likus kelioms dienoms iki 67-ojo gimtadienio, prezidentas taip pat buvo taigoje, kur, kaip papasakojo Peskovas, "mėgavosi rudens gamta". Paskelbtuose kadruose buvo galima pamatyti, kaip Putinas ir Šoigu pėsčiomis lipa į kalnus ir stebi rudenišką gamtą, taip pat grybauja.

Tegai:
Sibiras, Rusija, Vladimiras Putinas, Dmitrijus Peskovas
Erdvėlaivis Crew Dragon

NASA pirmą kartą nusiųs TKS įgulą daugkartinio naudojimo erdvėlaiviu ir raketa

(atnaujinta 08:14 2021.04.18)
Atvykus "Crew Dragon", Tarptautinėje kosmoso storyje pirmą kartą bus du Amerikos pilotuojami erdvėlaiviai

VILNIUS, balandžio 18 — Sputnik. NASA pirmą kartą kitą savaitę pirmą kartą panaudos daugkartinį erdvėlaivį ir daugkartinę pirmąją raketos-nešėjos pakopą pilotuojamui paleidimui į Tarptautinę kosminę stotį (TKS), NASA spaudos konferencijoje pranešė pilotuojamų skrydžių programos vadovė Kati Luders.

"Pirmą kartą naudosime ir daugkartinę kapsulę, ir daugkartinę pirmąją pakopą", — pasakė Luders.

Anksčiau buvo pranešta, kad balandžio 22 dieną erdvėlaivis "Crew Dragon" startuos į TKS raketa-nešiotoja. Į orbitą erdvėlaiviu vyks NASA astronautai Robertas Kimbro ir Megan Makartur, taip pat prancūzų astronautas Toma Peskė ir japonų astronautas Akichiko Hosidė.

Pasak NASA atstovės, pasiruošimas balandžio 22-osios startui vyksta pagal planą ir galutinės analizės metu buvo nustatyta tik viena problema, kurią specialistai tikisi pašalinti prieš skrydį. Kaip paaiškino kompanija "SpaceX", specialistai nustatė rodiklių, fiksuojamų kraunant kurą į raketą, nuokrypį, tačiau tikisi tai išspręsti prieš artėjantį startą.

NASA pabrėžė, kad atvykus "Crew Dragon", Tarptautinėje kosmoso storyje pirmą kartą bus du Amerikos pilotuojami erdvėlaiviai. Pagal NASA tvarkaraštį "Crew Dragon Resilience", kuris į TKS atvyko lapkričio mėnesį, iš stoties išvyks balandžio 28 d. Juo į Žemę vyks astronautai Šenonas Volkeris, Maiklas Hopkinsas, Viktoras Gloveris ir Soiči Noguči.

Tegai:
JAV, kosmosas, NASA
Dar šia tema
NASA vadovas tikisi Rusijos paramos JAV Mėnulio programai
NASA pranešė apie futbolo aikštės dydžio asteroido artėjimą prie Žemės
Tomas Kruzas kartu su NASA ir "SpaceX" planuoja sukurti filmą kosmose
NASA įvardijo rimčiausią incidentą kosmose
Pavasaris

Balandžio 19-25 dienų horoskopas visiems zodiako ženklams

(atnaujinta 15:46 2021.04.13)
Balandžio 19-25 dienų horoskopas pataria Jaučiams skirti laiką studijoms, Dvyniams — laikytis sveiko gyvenimo būdo, Mergelėms — nesėdėti namuose, o Skorpionams — pristatyti savo idėjas vadovybei

Balandžio 19-25 dienomis — augantis Mėnulis. Nenustebkite, jei per šį laikotarpį į jūsų gyvenimą ateis iš karto keli žmonės. Ir visi jie bus protingi, įdomūs, linksmi. Sustiprinkite santykius, užmegzkite ryšius ir venkite kivirčų bei nesusipratimų dabar. Ateityje už tai padėkosite sau.

Avinas (03.21-04.20)

Norėdami atgaivinti buvusią aistrą meilės santykiuose, turėsite pasistengti. Viskas yra jūsų rankose, nepamirškite to.

Santykiuose su kolegomis būkite išmintingi. Neatsakykite blogiu už blogį. Per laikotarpį nuo balandžio 19 iki balandžio 21 dienos būkite budrūs: galite būti apgauti.

Jautis (04.21-05.21)

Bet kokie kivirčai dabar yra nepageidaujami. Priešingai, pasistenkite būti malonūs su visais, kas kreipsis į jus.

Šiuo laikotarpiu atlikti sandoriai pasirodys nuostolingos. Bet studijos bus tik į naudą. Galima pradėti nuo bet kurių "online" kursų.

Dvyniai (05.22-06.21)

Lėtinės ligos gali priminti apie save. Geriausias dalykas, kurį galite padaryti, — laikytis sveiko gyvenimo būdo. Savaitgalį nesėdėkite namuose, eikite į gryną orą.

Per laikotarpį nuo balandžio 23 iki balandžio 25 dienos galimi materialios įplaukos, kurių nesitikėjote.

Vėžys (06.22-07.22)

Kai kurie vėžiai dabar gali užmegzti audringą darbo romaną. Tačiau greičiausiai jis neturės tęsinio.

Darbe dabar geriau nepakliūti į karštą vadovybės ranką. Šeimoje galimi kivirčai. Neutralizuokite juos savo iniciatyva.

Liūtas (07.23-08.23)

Galite gauti viliojantį, bet labai rizikingą pasiūlymą. Priimkite jį tik tuo atveju, jei busite visiškai įsitikinę dėl rezultato.

Šiuo laikotarpiu patartina dirbti maksimaliai, kad vėliau galėtumėte sau leisti pailsėti. Laikas pradėti planuoti kelionę.

Mergelė (08.24-09.22)

Patariama neišaiškinti santykių su mylimuoju žmogumi. Geriausia, ką dabar reikia daryti, tai tiesiog pailsėti vienas nuo kito.

Patartina nepirkti didelių pirkinių. Žvaigždės pataria nesėdėti namuose ir priimti visus gautus kvietimus.

Svarstyklės (09.23-10.22)

Kad ir kokį pasirinkimą turėtumėte padaryti dabar, jūs viską padarysite teisingai. Neabejokite savo sugebėjimais.

Šiuo laikotarpiu galima kardinaliai pakeisti įvaizdį ir likimą. Taip pat stebėkite ženklus. Dabar Visata juos dosniai duos jums ir padės jums savo patarimais.

Skorpionas (10.23-11.21)

Seni pažįstami, kuriuos jau seniai pamiršote, vėl primins apie save. Tačiau tai bus ne laiku.

Šis laikotarpis yra palankus tam, kad pristatytų savo idėjas vadovybei. Idėjos bus patvirtintos.

Jei esate vasarotojas, padirbinėkite daugiau dabar. Sugebėsite padaryti daugiau ir geriau, nei planavote.

Šaulys (11.22-12.21)

Daugelis Šaulių šią savaitę lauks išsiskyrimai. Jei į juos žiūrėsite filosofiškai, netrukus jūsų gyvenime atsivers naujos durys.

Dabar geriau neskolinti, jei nenorite prarasti pinigų. Geriau padėti ne finansiškai, bet, pavyzdžiui, gerais patarimais.

Ožiaragis (12.22 - 01.20)

Laikotarpis nuo balandžio 22 iki 25 dienos bus jums lemtingas. Šiam laikotarpiui galima suplanuoti visus svarbius dalykus.

Artimiausi giminaičiai gali nuliūdinti: būkite tam pasirengę. Kreipkitės palaikymo į draugus, savo antrąją pusę, ir jūs jausitės daug geriau.

Vandenis (01.21-02.19)

Bet kokie kelionės ir skrydžiai šiuo metu nerekomenduojami. Geriau atidėkite kelionę.

Šį laiką patartina praleisti namuose, gulint ant sofos su įdomia knyga. Jums reikia poilsio. Fizinis darbas dabar gali sukelti traumas ar senų ligų paūmėjimą.

Žuvys (02.20-03.20)

Šiuo metu Žuvų atstovų lauks sudėtingas periodas. Jus užgrius daugybė įvairių rūpesčių ir atsakomybės. Patariama paprašyti palaikymo iš savo artimųjų: draugai ir partneriai mielai ateis į pagalbą.

Savaitės pabaigoje tvarkaraštį ir planus gali sutrikdyti sveikatos problemos. Todėl daugiau laiko skirkite poilsiui ir atsigavimui.

Tegai:
horoskopas